Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Minifom®

Avia Pharma

Kapsel, mjuk 200 mg
(rödbruna, ovala, 7×10 mm)

Medel vid ökad gasansamling i mag-tarmkanalen

Aktiv substans:
ATC-kod: A03AX13
Läkemedel från Avia Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Minifom®

200 mg Kapslar 

Användarinformation

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än vad som står här. Följ alltid läkarens ordination.

Vad innehåller Minifom?

1 kapsel (200 mg) innehåller:

Verksamt ämne: Antifoam M 200 mg (motsvarande dimetikon 188 mg och kolloidal kiseldioxid till 200 mg).

Övriga innehållsämnen: järnoxid (färgämne E 172), gelatin, glycerol.

Hur verkar Minifom?

Vid ökad gasansamling i mag-tarmkanalen bryter Minifom ner skum och bubblor, som till största delen orsakas av nedsvald luft.

Minifom verkar lokalt i mag-tarmkanalen och tas inte upp av kroppen.

Full effekt av Minifom fås först efter ett par dygns behandling.

Innehavare av försäljningstillstånd

ACO HUD NORDIC AB

Box 622

194 26 Upplands Väsby

Tillverkare

Wasdell Packaging Ltd, Swindon, England

Omega Pharma International NV, Nazareth, Belgien

Vad används Minifom mot?

Minifom används mot ökad gasmängd i mag-tarmkanalen.

När ska du inte använda Minifom?

Du ska inte använda Minifom om du är överkänslig för dimetikon, kolloidal kiseldioxid eller för något av de övriga innehållsämnena.

Graviditet

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning

Minifom passerar inte över i modersmjölk.

Trafik och maskiner

Ej relevant.

Doseringsanvisning

Kapslar 200 mg: 1 kapsel 3-4 gånger per dygn.

Annan dos enligt läkares föreskrift.

Kapslarna bör sväljas hela.

Vad ska du göra om du tagit för stor dos?

Om du fått i dig för stor dos läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Hållbarhet

Används före utgångsdatum som står på förpackningen.


Överbliven eller för gammal medicin bör lämnas till apotek för förstöring.


Senaste revision. 2019-07-10

Hitta direkt i texten
Av