FASS logotyp
Kontakt

Durbis® Retard

Sanofi AB

Depottablett 250 mg
Avregistreringsdatum: 2020-04-01 (Tillhandahålls ej) (vita, runda filmöverdragna, bikonvexa med skåra, märkta med 013 och E på ena sidan och Roussel Uclaf-symbol på andra, diameter 12 mm)

Retbarhetsnedsättande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: C01BA03
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.

Bilder och delbarhet

Tablettbilder

Företagets beskrivning av tabletten/kapseln:
(vita, runda filmöverdragna, bikonvexa med skåra, märkta med 013 och E på ena sidan och Roussel Uclaf-symbol på andra, diameter 12 mm)

Tablett

12,0 x 12,0 mm med delskåra
Märkning 1: E
Märkning 2: 013
Märkning 3:
Delbarhetsinformation:
Delbarhetsinformation saknas.

Visa tidigare bild för tablett (fram till: 2010-04-20)

12,0 x 12,0 mm med delskåra
Märkning 1: RY R
Märkning 2: