FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Lehydan®

Leyh Pharma GmbH

Tablett 25 mg
Avregistreringsdatum: 2021-07-01 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: N03AB02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.