FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Ludiomil®

Amdipharm

Filmdragerad tablett 75 mg
Avregistreringsdatum: 2020-12-31 (Tillhandahålls ej) (brunröda, skårade och märkta med F/S på ena sidan, Ø 8,1 mm)

Icke-selektiv monoaminåterupptagshämmare (tetracykliskt antidepressivum)

Aktiv substans:
ATC-kod: N06AA21
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.

Bilder och delbarhet

Tablettbilder

Företagets beskrivning av tabletten/kapseln:
(brunröda, skårade och märkta med F/S på ena sidan, Ø 8,1 mm)

Tablett

8,1 x 8,1 mm med delskåra
Märkning 1: S
Märkning 2: F
Delbarhetsinformation:
Kan delas.

Visa tidigare bild för tablett (fram till: 2015-08-04)

8,1 x 8,1 mm med delskåra
Märkning 1: F-S
Märkning 2: CG