Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Mollipect®

Karo Pharma

Oral lösning 0,5 mg/ml + 1 mg/ml
(En klar, färglös till svagt ljusgul lösning med mentolsmak)

Oral lösning med expektorerande, bronkvidgande och slemhinneavsvällande effekt

ATC-kod: R05CB10
Läkemedel från Karo Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för bromhexin är framtagen av företaget Sanofi AB för Bisolvon, Bisolvon Citron, Bisolvon Jordgubb, Bisolvon®

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av bromhexin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att bromhexin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Bromhexin har hög potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

BROMHEXINE


Environmental Risk Classification 

Predicted Environmental Concentration (PEC) 

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)

PEC =0.00015xA

PEC = 0.09589 μg/L


Where:

A = 639.2744 kg (total sold amount API in Sweden year 2018, data from IQVIA).

R = 0% removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) (no data is available).

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106 

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. I)

D = factor for dilution of wastewater by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. I)


Predicted No Effect Concentration (PNEC) 

No data available.


Environmental Risk Classification (PEC/PNEC ratio)

"Risk of environmental impact of Bromhexine can not be excluded since no ecotoxicity data are available".


Degradation

No degradation data is available, hence justifying the degradation phrase:
"The potential for persistence of bromhexine cannot be excluded, due to lack of data".


Bioaccumulation

Partitioning coefficient: 
Log P = 4.08 at neutral pH (estimated by ALOGPS method) (Ref II)

Justification of chosen bioaccumulation phrase:
Since log P>4 at pH 7, bromhexine has high potential for bioaccumulation.


Excretion (metabolism)

Bromhexine is rapidly absorbed and is almost completely metabolized in the liver to hydroxylated metabolites and dibromanthranilic acid. The metabolites and bromhexine are conjugated, most likely by glucuronidation. The oral bioavailability of bromhexine is only about 20%. Bromhexine is widely distributed to body tissues and is highly bound to plasma proteins. Bromhexine crosses the blood-brain barrier, and small amounts even cross the placenta. About 85 to 90% of the bromhexine dose is excreted in the urine, mainly as metabolites. Bromhexine has a terminal elimination half-life of up to about 12 hours.
(Ref. III and IV)

References

I. European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment


II. ChemIDPlus database, assessed as of November 2019.
https://www.drugbank.ca/drugs/DB09019


III. Summary of product characteristics (SPC) for Bisolvon, Sanofi AB, assessed as of November 2019.
https://www.fass.se

IV. MV Lad, V Jain, R Hasumati; A Review of Analytical Methods for Determination Bromhexine Hydrochloride in Pharmaceutical and Biological Samples; PharmaTutor; 2014; 2(11); 35-41.


Miljöinformationen för efedrin (vattenfritt) är framtagen av företaget Meda för Cardiazol-ephedrin, Lepheton®, Lergigan® comp.

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av efedrin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att efedrin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Efedrin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)


PEC = 0,0298 μg/L


Where:

A = 198,768 kg (total amount API of ephedrine hydrochloride and ephedrine sulfate in Sweden year 2018, data from IQVIA). (Ref. 1)

R = removal rate = 0% (no data available)

P = number of inhabitants in Sweden = 9*106

V (L/day) = volume of waste water per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. 2)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. 2)


Ecotoxicological studies

No ecotoxicological data available.


Degradation

No degradation data available.


Bioaccumulation

An experimentally derived log Kow of 1,13 (unknown method) (Ref. 3) indicates that ephedrine has low potential for bioaccumulation.


Log Kow < 4 which justifies use of the phrase “Ephedrine has low potential for bioaccumulation”.


Excretion (metabolism)

During 24 hours, 55-75% is excreted as the unchanged substance through urine. The metabolism takes place mainly in the liver through N-demethylation to the main metabolite norephedrine -phenylpropanolamine, which is pharmacologically active with central stimulant properties. (Ref. 4)


References:

  1. Data from IQVIA ”Consumption assessment in kg for input to environmental classification v1 - updated 2019 (data 2018)”.

  2. ECHA, European Chemicals Agency. Guidance on information requirements and chemical safety assessment. Ver 2.1, 2011.

  3. Avdeef, A (1997), ChemID+, US National Library of Medicin.

  4. SPC (Summary of Product Characteristics) Lepheton, 2018-07-18, FASS.se.