FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Dygratyl®

Dishman Netherlands B.V

Tablett 0,2 mg
Avregistreringsdatum: 2020-09-01 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: A11CC02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.