Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Cocillana-Etyfin

Meda

Oral lösning
(mentolsmak)

narkotikaindikation Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Hosthämmande medel i kombination med expektorantia

ATC-kod: R05FA02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Etylmorfin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av etylmorfin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att etylmorfin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Etylmorfin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC(μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)


PEC = 0,051 μg/L


Where:

A = 338,06581 kg (total amount API of ethylmorphine hydrochloride in Sweden year 2018, data from IQVIA). (Ref. 1)

R = removal rate = 0% (no data available)

P = number of inhabitants in Sweden = 9*106

V (L/day) = volume of waste water per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. 2)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. 2)


Ecotoxicological studies

No ecotoxicological data available.


Degradation

No degradation data available.


Bioaccumulation

An estimated Log P of 1,77 (Ref. 3) indicates that ethylmorphine has low potential for bioaccumulation.


Log P < 4 which justifies use of the phrase “Ethylmorphine has low potential for bioaccumulation”.


Excretion (metabolism)

Ethylmorphine is metabolised through N-demethylation to norethylmorphine and through O-deethylation to morphine, reactions catalysed by different forms of cytochrome P450 (CYP 2D6 and CYP 3A4).

Ethylmorphine and its metabolites are mainly excreted via the kidneys as conjugates with glucoronic acid. After 48 hours, about 70% of a given dose was found in the urine. (Ref. 4)


References:

  1. Data from IQVIA ”Consumption assessment in kg for input to environmental classification v1 - updated 2019 (data 2018)”.

  2. ECHA, European Chemicals Agency. Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

  3. Meylan WM and Howard PH (1995), ChemID+, US National Library of Medicin, National Institutes of Health.

  4. SPC (Summary of Product Characteristics) Cocillana-Etyfin, 2018-07-25, FASS.se