Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sevorex®

Trimb Healthcare

Schampo
Avregistreringsdatum: 2019-01-31 (Tillhandahålls ej) (Gult eller grön-gult tjockt schampo)

Medicinskt schampo mot mjäll och seborré

Aktiva substanser:
ATC-kod: D11AC08
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Sevorex

Schampo 

Vad innehåller Sevorex?

1 g schampo innehåller: Verksamma ämnen: svavel 50 mg, salicylsyra 10 mg.

Övrigt: trietanolaminlaurylsulfat, natriumlaurylsulfat, laurylalkohol, myristylalkohol, propylenglykolmonostearat, natriumklorid, bensoesyra (E210) (konserveringsmedel i natriumlaurylsulfat) och parfym.

Hur verkar Sevorex?

Sevorex är ett schampo som innehåller svavel och salicylsyra som löser upp mjäll i hårbotten och gör så att detta lättare kan tas bort vid schamponeringen.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Trimb Healthcare AB

Östermalmsgatan 19

114 26 Stockholm

Tel: 0920 24 03 30

E-post: medical@trimb.se

Tillverkare:

CCS Healthcare AB

781 10 Borlänge

Vad används Sevorex för?

Sevorex är ett schampo mot mjäll och fett hår (ökad utsöndring från talgkörtlarna).

När ska Sevorex inte användas?

Om du är allergisk mot svavel, salicylsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel.

Att tänka på innan och under tiden du använder Sevorex

Sevorex innehåller bensoesyra, vilket kan vara lätt irriterande på hud, ögon och slemhinnor och propylenglykol som kan ge hudirritation.

Graviditet

Begränsad erfarenhet av använding under graviditet.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något läkemedel.

Amning

Begränsad erfarenhet av använding under amning.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något läkemedel.

Trafikvarning

Inga effekter har observerats.

Doseringsanvisning

I allmänhet är det tillräckligt med en schamponering i veckan. Vid kraftig mjällbildning och särskilt fett hår bör Sevorex användas ett par gånger i veckan tills det skett en förbättring. Annan dos enligt läkares föreskrift.

Bruksanvisning

  1. Det är viktigt att ta av sig smycken före användning eftersom de annars kan färgas svarta.

  2. Skölj håret ordentligt.

  3. Fördela en mindre mängd Sevorex i hårbotten och massera in under ett par minuter.

  4. Skölj håret och schamponera sedan på nytt med Sevorex. Låt löddret sitta kvar i fem minuter.

  5. Skölj håret ordentligt.

Vad händer om du tagit för stor dos?

Sevorex ska användas utvärtes. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. 

Vilka biverkningar kan Savorex ge?

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sällsynta: (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare:) hudreaktioner i form av klåda, hudutslag eller rodnad.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Förvaring och hållbarhet

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


Senaste revision. 2017-03-09

Hitta direkt i texten
Av