Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Cyclogyl®

Alcon Nordic

Ögondroppar, lösning 1 %
(Klar, färglös lösning)

Mydriatikum och cykloplegikum

Aktiv substans:
ATC-kod: S01FA04
Läkemedel från Alcon Nordic omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
Vad är restnotering?
Information om restnotering
Cyclogyl® (Ögondroppar, lösning 1 %) är slut hos tillverkaren. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.
Information från Läkemedelsverket
Utbytbara läkemedel: Cyclogyl (parallellimporterat) [I informationen kan det förekomma läkemedel som just nu inte tillhandahålls.]
Startdatum: 2020-01-16
Prognos för slutdatum: 2020-10-30
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Cyklopentolat

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av cyklopentolat kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att cyklopentolat är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Cyklopentolat har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6 * A * (100 –R) = 1.5*10-6 * 2.19 kg * 100

PEC = 0.000329 μg/L

Where:

A = 2.19 kg (total sold amount API in Sweden year 2016, data from QuintilesIMS).

R = 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106 

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (ECHA 2008)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (ECHA 2008)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Algae: no data available

Crustacean (Daphnia magna): no data available

Fish: no data available

Other ecotoxicity data: No data available

PNEC derivation:

No PNEC can be calculated since there is no environmental toxicity data available 


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

Calculation of a risk ratio is not possible, due to the lack of environmental toxicity data. Therefore, the following phrase is used: Risk of environmental impact of cyclopentolate cannot be excluded, since no ecotoxicity data are available.

Degradation 

Biotic degradation

Ready degradability: no data available

Justification of chosen degradation phrase:

As no data on biological degradation is available the following phrase is used: ‘The potential for persistence of cyclopentolate cannot be excluded, due to lack of data.’


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

logKow = 2.5 (method unknown) (Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons 2017)

Justification of chosen bioaccumulation phrase:

As log Kow < 4, the following statement is used for Cyclopentolate: ‘Cyclopentolate has low potential for bioaccumulation.’  


Excretion (metabolism)

The metabolism and excretion of cyclopentolate following topical administration is

unknown.


PBT/vPvB assessment

Based on screening information, cyclopentolate cannot be considered a potential PBT substance as the octanol-water partition coefficient remains significantly below the trigger level for a bioaccumulative substance.


References

-ECHA 2008, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

-Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons. Pharmaceutical Press 2017. MedicinesComplete. Royal Pharmaceutical Press.