Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Beviplex® forte

Förmånsstatus
Abigo

Filmdragerad tablett
(Gula, svagt välvda, filmdragerade tabletter 10 mm)

Polyvalent B-vitaminpreparat med hög vitaminhalt

ATC-kod: A11EA
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Beviplex forte

tabletter 

Användarinformation

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angivet i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på läkemedelsförpackningen.

Vad innehåller Beviplex forte?

Tabletter: 1 tablett innehåller: Verksamma ämnen: Tiamin ( B1) 15 mg, riboflavin (B2 ) 15 mg, pyridoxin (B6) 15 mg, nikotinamid 125 mg.

Övriga ämnen: Mikrokristallin cellulosa, kalciumvätefosfatdihydrat, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol 6 000, och titandioxid (färgämne E 171).


Hur verkar Beviplex forte?

Beviplex forte innehåller fyra B- vitaminer i hög koncentration.

B-vitaminer är nödvändiga för kroppens ämnesomsättning och energiutnyttjande.


Tillverkare

Abigo Medical AB

Ekonomivägen 5

436 33 Askim

Tel: 031-748 49 50

Vad används Beviplex forte för?

Beviplex forte används vid bristtillstånd på grund av sjukdom. t ex vid bristfälligt upptag av näringsämnen eller aptitlöshet och vid alkoholism.

Graviditet

Inga kända risker vid användning under graviditet med normala doser.

Amning

Beviplex forte går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.

Trafikvarning

Beviplex forte påverkar ej förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Vad skall du undvika när du använder Beviplex forte?

Behandlingseffekten kan påverkas om höga doser Beviplex forte tas samtidigt med L-dopa (ges vid Parkinsons sjukdom). Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering.

Hur ska du använda Beviplex forte

Vuxna: 1-3 tabletter dagligen.

Vad händer om du tagit för stor dos?

Om Du fått i Dig för stor mängd läkemedel, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

Vilka biverkningar kanBeviplex forte ge?

Vitamin B2 (riboflavin) kan ge en ofarlig gulfärgning av urinen.

Hur ska Beviplex forte förvaras?

Används före det utgångsdatum som finns angivet på förpackningen.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.


Senaste revision. 2005-01-14

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av