Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Carbo medicinalis

Abcur

Tablett 250 mg
(Svart, rund tablett, Ø 13 mm)

Adsorberande medel. Kol.

Aktiv substans:
ATC-kod: A07BA01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Abcur omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Carbo medicinalis

250 mgTabletter 

Användarinformation

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller annan dosering än den som finns angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningar på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Vad innehåller läkemedlet?

1 tablett innehåller:

Verksamma ämnen: Aktivt kol 250 mg.

Övriga ämnen: Sackaros, laktosmonohydrat, magnesiumstearat och karmellosnatrium.

Hur verkar läkemedlet?

Aktivt kol absorberar skadliga, oönskade eller patogena ämnen i mag-tarmkanalen och förhindrar att de tas upp i kroppen.

Innehavare av försäljningstillstånd

Abcur AB

Box 1452

251 14 Helsingborg

Tillverkare

Cabot Norit Nederland B.V.

Mr. Ovingkanaal-O.Z. 3

7891 EV Klazienaveen

Nederländerna

Vad används Carbo medicinalis för?

Som komplement till diet vid akut diarré.

När ska Carbo medicinalis inte användas?

Carbo medicinalis ska ej användas vid stopp i tarmen, misstanke om tarmvred, akut magsmärta eller tarmsjukdomen ulcerös kolit, eller om du är överkänslig mot något av innehållsämnena.

Att tänka på innan och under tiden du använder Carbo medicinalis

Vid förgiftningar med frätande ämnen bör Carbo medicinalis ej användas, kontakta din läkare.


Läkemedlet innehåller sackaros och laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Graviditet och amning

Carbo medicinalis kan användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Användningen har ingen påverkan på förmågan att köra bil eller sköta maskiner.

Vad skall du undvika när du använder Carbo medicinalis?

Användning av Carbo Medicinalis minskar i allmänhet andra orala mediciners verkan vid samtidigt intag. Detta gör t ex att effekten av p-piller kan minska. Därför bör ytterligare preventivmetod användas som tillägg.

Hur ska du använda Carbo medicinalis

3-6 tabletter tas vid behov. Tabletterna tas en till flera gånger dagligen, före eller efter måltid, nedsköljda med vatten. De som har svårt att svälja tabletter kan först lösa upp dem i lite vatten.

Om diarrén inte gått över efter tre dagars behandling, ska läkare kontaktas för att fastställa anledningen till besvären.

Carbo Medicinalis färgar avföringen svart.

Vad skall man göra om man tagit för stor dos?

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Vilka biverkningar kanCarbo medicinalis ge?

Förstoppning kan förekomma.

Hur ska Carbo medicinalis förvaras?

Tabletterna ska förvaras i originalförpackningen.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Användes före utgångsdatum som finns på förpackningen.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


Senaste revision. 2014-10-16

Hitta direkt i texten
Av