FASS logotyp
Kontakt

DialinSet vet.

Novo Nordisk

INJEKTIONSVÄTSKA 100 ie/ml
Avregistreringsdatum: 1999-02-28 (Tillhandahålls ej)

Djurslag:
  • Uppgift om djurslag saknas
ATC-kod: QA10AA02
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Produktresumé

Produktresumé saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.