Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Adaxio vet

Ceva Animal Health

Schampo 20 mg/ml + 20 mg/ml
(En klar ljusgul till gul vätska.)

Kombinationspreparat med antimikrobisk och antimykotisk verkan

Djurslag:
  • Hund
Aktiva substanser:
ATC-kod: QD08AC52
Vad är restnotering?
Information om restnotering
Adaxio vet (Schampo 20 mg/ml + 20 mg/ml) är slut hos tillverkaren. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.
Information från Läkemedelsverket
Alternativt läkemedel med samma aktiva substanser: Klorhexidin, Mikonazol [I informationen kan det förekomma läkemedel som just nu inte tillhandahålls.]
Startdatum: 2018-12-04
Prognos för slutdatum: 2021-01-31
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2019-05-24.

Innehåll

1 ml innehåller:

Aktiva substanser:

Klorhexidindiglukonat 20 mg (motsvarande klorhexidin 11,26 mg)

Mikonazolnitrat 20 mg (motsvarande mikonazol 17,37 mg)


Hjälpämnen:

Metylkloroisotiazolinon

Metylisotiazolinon

Makrogollauryleter

Kokoamidopropylbetain

Dinatriumkokoamfodiacetat

Cetrimoniumklorid

Makrogol -120 - metylglukosdioleat

Magnesiumklorid

Natriumklorid

Magnesiumnitrat

Citronsyramonohydrat (för pH justering)

Natriumbensoat (E210)

Vatten, renat

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Klorhexidindiglukonat:

Klorhexidindiglukonat är ett antimikrobiskt medel av bisbiguanid-typ mot gram-positiva och gram-negativa bakterier. Den är både baktericid och bakteriostatisk, beroende på vilken koncentration som används. Inhibering av tillväxt uppnås genom en direkt effekt på ATP-as, och därmed interferens med mekanismerna för energitransport. Den baktericida effekten av klorhexidin uppnås genom koagulering av bakteriens cellinnehåll.


Klorhexidindiglukonat ingår i produkten för dess aktivitet mot Staphylococcus pseudintermedius. Typiska MIC-värden i kliniska isolat från Staphylococcus pseudintermedius är 2.0 mg/l (2005). Resistens mot klorhexidin har inte rapporterats för Staphylococcus pseudintermedius.


Mikonazolnitrat:

Mikonazolnitrat är ett antimykotiskt medel av imidazol-typ, med aktivitet mot jästsvampar som Malassezia pachydermatis. Den är både fungicid och fungistatisk, beroende på vilken koncentration som används. Mikonazol hämmar införlivandet av ergosterol i cellmembraner och ökar därmed koncentrationen av cytotoxiskt väteperoxid i svampens cellvägg.

Mikonazolnitrat ingår i produkten för dess aktivitet mot Malassezia pachydermatis. Typiska MIC-värden i kliniska isolat av Malassezia pachydermatis är 1 – 4,0mg/ml (20012). Resistens mot mikonazol har inte rapporterats för Malassezia pachydermatis.


Farmakokinetiska egenskaper

Klorhexidindiglukonat:

Höga koncentrationer av klorhexidindiglukonat uppnås i pälsen och på huden under en 10-minutersperiod efter schamponering. Dessa koncentrationer överstiger med god marginal MIC-värdena för Staphylococcus pseudintermedius. Klorhexidindiglukonat har låg absorption i magtarmkanalen efter intag. Den har låg eller ingen absorption perkutant. Hos människa har det visats att 26 % återfinns på huden 29 timmar efter applikation.

Mikonazolnitrat:

Höga koncentrationer av mikonazolnitrat uppnås i pälsen och på huden under en 10-minutersperiod efter schamponering. Dessa koncentrationer överstiger med god marginal MIC-värdena för Malassezia pachydermatis.

Mikonazolnitrat har låg absorption från huden och magtarmkanalen vid topikal användning.

Indikationer

För behandling och kontroll av seborroisk dermatit relaterad till Malassezia pachydermatis och Staphylococcus pseudintermedius.

Kontraindikationer

Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiva substanser, eller mot några hjälpämnen.

Försiktighet

Allmänna och lokala riktlinjer för antimikrobiell behandling ska beaktas vid användning av läkemedlet.

Tillse så att djuret inte inandas produkten eller får in den i näsa, öronkanal, nos eller mun under schamponeringen.

Vid ofrivillig kontakt med ögonen, skölj ögat med rikligt med vatten. Om ögonirritationen kvarstår, kontakta veterinär.

Tillåt inte djuret att slicka sig under schamponering och sköljning eller innan pälsen har torkat.

Valpar skall efter behandlingen inte ha kontakt med digivande tikar förrän pälsen har torkat.

Användning av denna produkt på annat sätt än vad som anges i produktresumén kan inducera utveckling av resistens i hudens bakteriepopulation.

Dräktighet och laktation

Djurstudier har inte gett belägg för teratogena, fetotoxiska eller modertoxiska effekter orsakade av klorhexidin eller mikonazol efter behandling med rekommenderade doser. Säkerheten av detta läkemedel har dock inte fastställts under dräktighet och laktation. Därför ska det endast användas i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

Biverkningar

I sällsynta fall kan atopiska hundar utveckla klåda och/eller hudrodnad efter behandling.

I mycket sällsynta fall kan hundar efter behandling utveckla hudirritationer (klåda, hudrodnad).


Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser

inkluderade)

Dosering

För utvärtes bruk.

En generell rekommendation är att schamponera två gånger i veckan till dess att symptomen avtar och därefter en gång i veckan eller så ofta som det behövs för att hålla tillståndet under kontroll.

Blötlägg djuret noggrant med rent vatten och applicera produkten på flera ställen på djuret och massera in det i pälsen. Använd tillräckligt mycket schampo, så att ett lödder bildas i pälsen och på huden, särskilt runt läpparna, under svansen och mellan tårna. Låt verka i 10 minuter (låt djuret stå upprätt), skölj därefter noga med rent vatten och låt djuret torka naturligt i en varm, dragfri miljö.Antal behandlingar per 200 ml flaska korthårigt djur

Antal behandlingar per 200 ml flaska långhårigt djur

Upp till 15 kg

13

6

16-24 kg

10

5

25 kg eller mer

8

4

Antal behandlingar per 500 ml flaska korthårigt djur

Antal behandlingar per 500 ml flaska långhårigt djur

Upp till 15 kg

33

15

16-24 kg

25

13

25 kg eller mer

20

10


Karenstider

Ej relevant

Interaktioner

Data saknas avseende interaktioner med andra topikalt applicerade produkter

Överdosering

Ej relevant

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

För att förebygga återfall av infektion bör lämpliga åtgärder vidtas i djurets omgivning (exempelvis rengöring och desinfektion av hundbäddar och hundgårdar)


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Personer som är överkänsliga för klorhexidin, mikonazol eller några av hjälpämnena ska undvika kontakt med läkemedlet.


Denna produkt kan orsaka överkänslighet efter hudkontakt. Vid hudutslag efter kontakt med produkten, kontakta läkare och visa etikett eller bipacksedel.


Denna produkt kan outspädd orsaka allvarlig ögonirritation. Undvik kontakt med ögonen.Vid ofrivillig kontakt med ögonen, skölj ögat med rikligt med vatten. Om irritationen kvarstår, konsultera läkare.


Denna produkt kan irritera huden. Undvik längre hudkontakt med schampot genom att försiktigt tvätta och torka händerna.


Undvik alltför mycket beröring av behandlade djur direkt efter avslutad behandling.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 2 år.

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 3 månader.

Förvaring

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Förpackningsinformation

Schampo 20 mg/ml + 20 mg/ml En klar ljusgul till gul vätska.
200 milliliter flaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av