Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Pecopro vet

Intracare

Gel 40 mg/g + 40 mg/g
(grön)

Preparat för topikal behandling av klöveksem

Djurslag:
  • Nötkreatur
ATC-kod: QD03
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2017-11-01.

Innehåll

1 gram gel innehåller: Koppar 40 mg (motsvarande 244,1 mg koppar-di-ammonium-EDTA), zink 40 mg (motsvarande 238,4 mg zink-di-ammonium-EDTA), tartrazin (E 102), karmellosnatrium, natriumstärkelseglykolat (typ C), isopropylalkohol, glycerol, renat vatten.

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Koppar har antimikrobiella egenskaper och en positiv effekt på sårläkningen.


Zink stimulerar sårläkningen och har en mild antimikrobiell effekt mot grampositiva bakterier.


Farmakokinetiska egenskaper

Produkten administreras dermalt, direkt på lesionen.


Möjliga absorberade mängder koppar är bundna med svaga bindningar till albumin i blodplasmat och lagras i levern. Överskottet av koppar utsöndras via gallan, en liten andel via urin och delvis via mjölk.


Möjliga absorberade mängder zink utsöndras huvudsakligen via gallan (80 %), dels via urin och dels via mjölk.


Miljöegenskaper


Största delen av gelen kommer att blandas med djurens exkrementer och kommer att spridas som gödsel till betesmarkerna. De mängder koppar och zink som sprids till miljön är försumbara och kommer inte att utgöra några ekotoxikologiska risker.

Indikationer

För användning som del av behandlingsstrategi mot digital dermatit.

Försiktighet

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur


Läkemedlet kan orsaka ögonirritation.

Undvik kontakt med ögonen.

Vid stänk i ögonen, skölj omedelbart med rikligt med vatten.

Läkemedlet kan vara skadlig vid förtäring.

Undvik intag genom hand till mun-kontakt.

Rök ej och ät ej i samband med handhavandet av läkemedlet.

Tvätta händerna efter hantering.

Dräktighet och laktation

Säkerheten för detta veterinärmedicinska läkemedel har inte fastställts under dräktighet och laktation. Systemisk absorption av aktiva substanser är låg, varför det är osannolikt att teratogena, foetotoxiska eller maternotoxiska effekter uppstår vid rekommenderad dos.

Vid tveksamhet uppmanas användaren att rådfråga veterinär.

Biverkningar

Inga kända.

Dosering

Om lesionen är smutsig, rengör med en steril engångsprodukt så att gelen kommer i direkt kontakt med lesionen.

Applicera produkten till lesionen med en ren pensel. Lesionen ska täckas helt med gelen under behandlingstiden:

Dag 0:

Applicera gelen till lesionen och täck med ett bandage.

Dag 3:

Ta bort bandaget och applicera gel igen utan att täcka med bandage.

Dag 7:

Om lesionen inte har läkt helt, applicera gel igen utan att täcka med bandage.

Rådfråga veterinär om lesionen inte har läkt inom tio dagar.


Varje gelförpackning innehåller en pensel. Bandagematerial levereras inte med läkemedlet.


Blandbarhet


Blanda inte med något annat läkemedel.

Karenstider

Noll dygn.

Hållbarhet

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 1 månad.

Förvaring

Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas. Förvaras vid högst 25 °C.

Förpackningsinformation

Gel 40 mg/g + 40 mg/g (grön)
6 x 430 gram burk, receptfri

Hitta direkt i texten
Av