Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Equip Rotavirus

Receptstatus
Orion Pharma Animal Health

Injektionsvätska, emulsion
Avregistreringsdatum: 2017-09-01 (Tillhandahålls ej) (Rödaktig/ljusrödaktig emulsion)

Immulogiska medel för hästdjur, inaktiverade virala vacciner

Djurslag:
  • Häst
ATC-kod: QI05AA
Läs mer om avregistrerade läkemedel
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2016–12-13.

Innehåll

En 1 ml dos innehåller:

Aktiv substans:

Inaktiverat ekvint rotavirus stam H2 (serotyp G3 P12) RP>1,0*

(7,4 x 106 till 7,4 x 107 FAID50**)


*Blandning av produkten baserar sig på titer före inaktivering, men relativ potens för blandad och färdig produkt måste vara minst 1,0.

**Fluorescent antibody infectivity dose 50%Adjuvans:

SP-oljeadjuvans:

 

Pluronic L121

1 mg

Skvalen

2 mg

Tween 80 (Polysorbat 80)

0,16 mg

Fosfatbuffrad saltlösning

till 0,05 ml


HJälpämnen HEPES-spädningsvätska:

Eagle’s Earle’s MEM odlingsmedium

HEPES-syra

Natriumvätekarbonat

Vatten för injektionsvätskor

Saltsyra

Natriumhydroxid

Indikationer

För vaccination av dräktiga ston för att ge passiv överföring av antikroppar till föl för att minska risken för diarré som orsakas av ekvint rotavirus av serotyper G3 P12. Ston kan överföra passiv immunitet till föl 4 veckor efter den tredje vaccinationen. Föl till vaccinerade ston påvisar ökade halter av antikroppar mot ekvint rotavirus under cirka 60 dagar.

Kontraindikationer

Inga.

Försiktighet

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Vaccinera endast friska djur.
Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Vid oavsiktlig självinjektion/intag/spill på huden, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Dräktighet och laktation

Avsedd att användas under dräktighet.

Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts under laktation.

Biverkningar

Det kan vara mycket vanligt, att ston utvecklar en övergående temperaturstegring på 1,8 ºC, vilket kan vara upp till två dagar efter vaccination.

En liten synlig mjuk eller hård svullnad (2,5 < x < 3,5 cm), som vanligen varar endast två dagar, kan vara mycket vanlig. Svullnaden kan vara smärtsam i 1–2 dagar.


I de flesta fall går dessa lindriga och kortvariga reaktioner vid injektionsstället över utan behandling.


Dosering

En dos på 1,0 ml per sto administreras som djup intramuskulär injektion.

Vaccinationsschema: Dräktiga ston ges tre vaccindoser som enkeldoser på 1 ml den åttonde, nionde och tionde månaden av varje dräktighet.

Karenstider

Noll dygn

Interaktioner

Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

Överdosering

Biverkningarna som observerats efter en dubbel dos liknar dem som ses efter en enkeldos och som anges i avsnitten Biverkningar.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Förutsättningen för att detta vaccin skall kunna hjälpa till att kontrollera diarré som förekommer vid rotavirusinfektion hos föl är att fölet får en tillräcklig mängd råmjölk (kolostrum) inom 24 timmar efter födseln och att fölet har kontinuerlig tillgång till modersmjölk från det vaccinerade stoet. För att vaccinet skall ha en effekt krävs både att stoet svarar på vaccinet genom produktion av antikroppar i råmjölken och att fölet har en förmåga att spjälka och absorbera råmjölken.


Förvaring

Förvaras och transporteras kallt (2 °C - 8 °C), Ljuskänsligt, Får ej frysas.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, emulsion Rödaktig/ljusrödaktig emulsion
10 x 1 dos(er) förfylld spruta, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av