Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Norocarp vet

N-vet

Tuggtablett 100 mg
(Tillhandahålls ej) (Ljusbruna, runda, platta, med brytskåra)

NSAID antiinflammatoriskt läkemedel

Djurslag:
  • Hund
Aktiv substans:
ATC-kod: QM01AE91
Vad är restnotering?
Information om restnotering
Norocarp vet (Tuggtablett 100 mg) är slut hos tillverkaren. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.
Information från Läkemedelsverket
Inga utbytbara läkemedel. Alternativ beredningsform: Tabletter 20 mg, 50 mg, 100 mg [I informationen kan det förekomma läkemedel som just nu inte tillhandahålls.]
Startdatum: 2018-11-01
Prognos för slutdatum: 2020-06-01
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

Texten nedan gäller för:
Norocarp tablett 20 mg, 50 mg och 100 mg;

Norocarp vet tuggtablett 20 mg, 50 mg och 100 mg

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2010–10-12 Norocarp tabletter 20 och 50 mg). 2015-10-21 (Norocarp tabletter 100 mg). 2016-06-17 (Norocarp tuggtabletter 20, 50 och 100 mg).

Innehåll

En tablett innehåller: 20 mg, 50 mg eller 100 mg Karprofen.


Hjälpämnen tablett: Mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, kroskarmellosnatrium, povidon K30, natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat. I 100 mg tabletten även Tartrazin (E102) 1,2 mg.

Hjälpämnen tuggtablett: Laktosmonohydrat, natriumlaurylsulfat, frystorkat svinleverpulver EHT, sukros, jästextrakt (torkat), mald vetegrodd, pregelatiniserad stärkelse, povidon K30, mikrokristallinsk cellulosa, guar gummi, magnesiumstearat, renat vatten.

Egenskaper

Karprofen (CPF), (±)-6-kloro-α-metylkarbazol-2-ättiksyra, är ett icke-steroidalt antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID) med analgetisk och antipyretisk effekt som tillhör gruppen propionsyraderivat. Det är derivat av fenylpropionsyra och ingår i NSAID-gruppen arylpropionsyror. Som representant för familjen 2-arylpropioner innehåller det ett chiralcenter vid C2 för den propioniska andelen och föreligger därför i två skilda sterioisomeriska former – (+)-S- och (-)-R-enantiomerna.

Verkningsmekanismen är inte fullständigt klarlagd. Karprofen hämmar enzymet cyklo-oxygenas i prostaglandinsyntesen. Dock är inhiberingen svag i förhållande till karprofens antiinflammatoriska och analgetiska effekt. Vid terapeutisk dos till hund är inhiberingen av cyklo-oxygenas (prostaglandin och thromboxan) samt lipoxygenas (leucotrien) obetydlig eller frånvarande.

Karprofen absorberas snabbt och maximal serumkoncentration (ca 20-30 μg/ml) uppnås inom 2 timmar vid peroral administrering av 4 mg/kg kroppsvikt. Biotillgängligheten är >90% och proteinbindningsgraden är >99%. Halveringstiden är ca 6 timmar (4,1-7,9). Utsöndring sker huvudsakligen via gallan, 70% av en i v dos utsöndras i metaboliserad form via faeces och 8-15% via urin.

Indikationer

Antiinflammatorisk och analgetisk behandling av sjukdomar i muskulatur, leder och skelett samt vid behandling av post-operativ smärta hos hund.

Kontraindikationer

Överskrid ej rekommenderad dos.

Används ej till katt. Används ej till hundar som lider av hjärt-, lever- eller njursjukdom eller där det föreligger risk för gastrointestinal ulceration eller blödningar, eller när det föreligger tecken på bloddyskrasi eller överkänslighet mot produkten. Skall inte användas till valpar yngre är 4 månader.


Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiva substansen, eller mot något hjälpämne.

Se avsnitt Dräktighet och laktation och Interaktioner.

Försiktighet

Användning till äldre hundar kan innebära en ökad risk. Om sådan användning ej kan undvikas, kan en reducering av dosen krävas liksom noggrann klinisk observation.

Undvik användning till dehydrerade och hypotensiva hundar eftersom det föreligger en potentiell risk för njurtoxicitet.

NSAID kan inhibera fagocytos och därför bör vid behandling av inflammatoriska tillstånd associerade med bakteriell infektion, lämplig antibakteriell behandling övervägas.

Tabletterna är smaksatta. Förvara tabletterna oåtkomliga för djuren i syfte att undvika oavsiktligt intag.

Dräktighet och laktation

Ska ej ges till dräktiga tikar då studier saknas. Karprofen passerar över till mjölk och ska ej ges till lakterande tikar.

Biverkningar

Typiska biverkningar av NSAID som kräkningar, lös avföring/diarré, fekalt ockult blod, avsaknad av aptit och letargi har rapporterats. Biverkningarna uppträder som regel under första behandlingsveckan och är som regel övergående och upphör när behandlingen avbryts. I sällsynta fall kan biverkningarna vara allvarliga eller fatala.

Om biverkningar uppträder bör behandlingen avbrytas och veterinär konsulteras.

Som vid användning av andra NSAID föreligger en viss risk för biverkningar i form av njurskador eller idiosynkratisk hepatit.

Dosering

Dosering Norocarp tabletter / tuggtabletter i antal, 2 gånger dagligen

Hundens vikt

20 mg

50 mg

100 mg

5

0,5

  

10

1

  

12,5

 

0,5

 

15

1,5

  

20

2

  

25

 

1

0,5

37

 

1,5

 

50

 

2

1

Interaktioner

Använd inte andra NSAID eller glukocortikosteroider samtidigt eller inom 24 timmar. Vissa NSAID binds höggradigt till plasmaproteiner och konkurrerar med andra höggradigt proteinbindande substanser vilket kan leda till toxiska effekter.

Samtidig behandling med potentiellt nefrotoxiska substanser bör undvikas.

Överdosering

Inga toxiska symptom observerades när produkten gavs i nivåer upp till 6 mg/kg två gånger dagligen under 8 dagar (3 gånger den maximalt rekommenderade dosen av 4 mg/kg/dag) och 6 mg/kg en gång dagligen under ytterligare 7 dagar (1,5 gånger den maximalt rekommenderade dosen av 4 mg/kg/dag).

Det finns ingen specifik antidot mot överdosering av karprofen utan generellt understödjande terapi, som för all överdosering av NSAID, bör ges. Allvarliga biverkningar kan inträffa om stora mängder har intagits. Om du misstänker att din hund har ätit mer än rekommenderad dos, kontakta din veterinär.

Förpackningsinformation

NOROCARP
Tablett 20 mg Vit/vitgul runda med brytskåra
10 styck blister, receptbelagd
20 styck blister, receptbelagd
100 styck blister, receptbelagd
Tablett 50 mg Vitgula runda med brytskåra
10 styck blister, receptbelagd
20 styck blister, receptbelagd
100 styck blister, receptbelagd
Tablett 100 mg Gul rund med brytskåra
20 tablett(er) blister, receptbelagd
100 tablett(er) blister, receptbelagd
50 tablett(er) blister, receptbelagd, tillhandahålls ej

NOROCARP VET
Tuggtablett 20 mg Ljusbruna, runda, platta, med brytskåra
20 tablett(er) blister, receptbelagd, tillhandahålls ej
100 tablett(er) blister, receptbelagd, tillhandahålls ej
Tuggtablett 50 mg Ljusbruna, runda, platta, med brytskåra
20 tablett(er) blister, receptbelagd, tillhandahålls ej
100 tablett(er) blister, receptbelagd, tillhandahålls ej
Tuggtablett 100 mg Ljusbruna, runda, platta, med brytskåra
20 tablett(er) blister, receptbelagd, tillhandahålls ej
100 tablett(er) blister, receptbelagd, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av