FASS logotyp
Kontakt

Scalibor

(Parallellimporterat)
Omnidea

Halsband 0,76 g
Avregistreringsdatum: 2011-04-12 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Medel mot ektoparasiter för utvärtes bruk till hund

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Djurslag:
  • Hund
Aktiv substans:
ATC-kod: QP53AC11
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass Vet-text

Texten nedan gäller för:
Scalibor® vet. medicinskt halsband 0,76 g och 1 g

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2015-06-02.

Texten nedan hämtas från den veterinära Fass-texten för Scalibor® vet., Intervet, förutom avsnitten Innehåll och Förpackningsinformation som avser Scalibor, Omnidea.

Innehåll

Avsnittet gäller för: Halsband 0,76 g

Visa läkemedlets innehåll

Egenskaper

Insekter och kvalster exponeras för deltametrin genom kontakt. Verkningsmekanismen baseras på en utdragen ökning av natriumpermeabiliteten i insektens nervmembran. Detta resulterar i hyperaktivitet, följt av paralys (chockeffekt), tremor och parasitens död. Deltametrin frisätts kontinuerligt från halsbandet till pälsen och den fettfilm, som täcker huden. Den aktiva substansen sprids från området med direktkontakt över hela hudytan via fettfilmen och i hårremmen. Deltametrin absorberas inte systemiskt hos värddjuret.

Indikationer

  • Förebyggande mot fästingangrepp (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) under en tid av 5 till 6 månader.

  • Förebyggande av blodsugning från fjärilmyggor (Phlebotomus perniciosus) under en tid av 5 till 6 månader.

  • Förebyggande av blodsugning från adulta myggor (Culex pipiens pipiens) under en tid av 6 månader.

Kontraindikationer

Skall inte användas till valpar yngre än 7 veckor. Skall inte användas till hundar med hudskador. Skall inte användas till djur med känd pyretroidöverkänslighet. Skall inte användas till katter.

Försiktighet

Om hudlesioner iakttas skall halsbandet avlägsnas tills dess att symptomen försvunnit. Schamponerings påverkan på effektens varaktighet har inte studerats.

Dräktighet och laktation

Kan användas under dräktighet och laktation.

Biverkningar

I ovanliga fall har lokala hudreaktioner (klåda, erytem, håravfall) som omfattar nacken eller huden i allmänhet observerats, vilket kan tyda på en lokal eller allmän överkänslighetsreaktion.

Även förändrat beteende (t.ex. slöhet eller hyperaktivitet), ofta i kombination med hudirritation har rapporterats i mycket ovanliga fall.

I mycket ovanliga fall har gastrointestinala symtom såsom kräkningar, diarré och hypersalivation observerats.

I mycket ovanliga fall har neuromuskulära symtom som ataxi och muskeltremor observerats.

Symtomen avklingar vanligen inom 48 timmar efter att halsbandet har avlägsnats. Endast symtomen kan behandlas eftersom kännedom om specifik antidot saknas.

Dosering

Halsband med en längd av 48 cm används till små och medelstora hundar med halsomfång mindre än 43 cm. Halsband med en längd av 65 cm används till större hundar med halsomfång överstigande 43 cm men mindre än 60 cm. Halsbandet fästes runt hundens hals. Ett halsband per hund. För strikt utvärtes bruk. Tag ut halsbandet ur den förseglade innerpåsen. Justera halsbandet kring hundens hals utan att dra åt för hårt. Två fingrar i bredd skall få plats mellan halsbandet och hundhalsen. För in den fria änden i spännet och klipp bort eventuellt överflödig längd utöver 5 cm.

Interaktioner

Skall inte användas tillsammans med andra ektoparasiticida medel innehållande organofosfater.

Överdosering

Skulle hunden tugga i sig av halsbandet kan följande symptom förväntas uppträda: Okoordinerade rörelser, tremor, salivering kräkningar och stelhet i bakdelen. Symptomen avklingar vanligtvis inom 48 timmar. Om nödvändigt kan diazepam användas för symtomatisk behandling.

Observera

Eftersom halsbandet utövar sin fulla effekt efter en vecka, bör halsbandet sättas på en vecka innan djuret förväntas bli exponerat för angrepp. I sällsynta fall kan fästingar förekomma på en hund som bär halsbandet. Överföring av infektionssjukdom via fästingar eller fjärilmyggor kan under ogynnsamma omständigheter därför inte helt uteslutas.

Tvätta händerna med tvål och kallt vatten efter applicering av halsbandet. Personer med känd överkänslighet mot något innehållsämne i halsbandet ska undvika kontakt med detta. Tillåt inte barn, särskilt barn yngre än 2 år, att hantera halsbandet, leka med det eller stoppa det i sin mun. Se till att små barn inte tillåts ha långvarig intensiv kontakt, t.ex. sova, med en hund som bär halsbandet.

Förvara innerpåsen med halsbandet i ytterkartongen tills dess att halsbandet skall användas.

Även om normal kontakt med vatten inte minskar effekten hos halsbandet, bör halsbandet alltid tas av innan hunden skall simma eller bada, eftersom den aktiva substansen är skadlig för fisk och vattenlevande organismer. Hunden skall avhållas från bad under de första fem dagarna efter halsbandets applicering.

Förvaring

Halsbandet i den förseglade innerpåsen skall förvaras i ytterkartongen. Förvaras vid högst 25 oC.

Förpackningsinformation

MT-nummer 22960
Parallellimporteras från Italien
SCALIBOR
Halsband 0,76 g (vitt, elastiskt band, stundom med grynig ytstruktur)

Hitta direkt i texten
Av