FASS logotyp
Receptfri

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Drontal® Comp Forte vet.

Bayer Animal Health

Tablett 525 mg/504 mg/175 mg
(Tillhandahålls ej) (svagt brun till brun, oval med brytskåra)

Anthelmintikum mot rundmask och bandmask

Djurslag:
  • Hund
ATC-kod: QP52AA51
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2014-12-29.

Innehåll

1 tablett innehåller: febantel 525 mg, pyrantelembonat 504 mg, prazikvantel 175 mg, köttarom, majsstärkelse, laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, povidon, natriumlaurylsulfat, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid.

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Drontal Comp Forte vet. är ett anthelmintikum innehållande tre aktiva beståndsdelar: febantel som tillhör gruppen probensimidazoler, pyrantelembonat (tetra-hydropyrimidinderivat) och prazikvantel (isoquinolinpyrazinderivat).


I denna kombination verkar febantel och pyrantel synergistiskt mot alla relevanta nematoder (spolmask, hakmask och piskmask) som angriper hund. Prazikvantelets antiparasitära spektrum täcker adulta och juvenila stadier av alla aktuella typer av cestoder såsom Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinococcus spp. och Mesocestoides spp.


Febantel utövar sin anthelmintiska effekt genom att påverka parasitens energiomsättning via inhibition av citronsyracykeln.


Pyrantel utövar hos gastrointestinala nematoder en anthelmintisk effekt genom att hos parasiten påverka den neuromuskulära transmissionen genom stimulering av kolinerga neuroner och orsakar därmed en spastisk paralys.


Prazikvantel absorberas snabbt av parasiten och fördelas jämnt över hela parasitens kroppsyta. Parasitens glukosupptag hämmas och energiomsättningen störs.


Farmakokinetiska egenskaper

Vid rekommenderad dosering av Drontal Comp Forte vet. till hund uppnås maximal serumkoncentration av enskild komponent efter ca 1, 2 respektive 2,5 timmar för prazikvantel, pyrantel och febantel.


Prazikvantel med metaboliter utsöndras primärt via urin och resterande genom faeces. Pyrantel och febantel med metaboliter elimineras huvudsakligen via faeces.

Indikationer

Anthelmintikum till hund där blandinfektion med rundmask och bandmask föreligger.
Dessutom som profylaktisk avmaskning av hundar som vistats i områden där rävens dvärgbandmask (Echinococcus multiocularis) förekommer, och som samtidigt antas ha infektion med rundmask. (Rävens dvärgbandmask är vanligast förekommande i Centraleuropa, men har även konstaterats i Danmark och Sverige).

Rundmaskar:


Spolmask

- Toxocara canis


- Toxascaris leonina

Hakmask

- Unicinaria stenocephala


- Ancylostoma caninum

Piskmask

- Trichuris vulpisBandmaskar:- Echinococcus granulosus


- Echinococcus multilocularis


- Dipylidium caninum


- Taenia spp.


- Multiceps multiceps


- Mesocestoides spp.

Kontraindikationer

Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiva substanser eller mot något hjälpämne.

Försiktighet

Långtidsanvändning och frekvent användning av anthelmintikum kan leda till resistensutveckling.
Bandmaskinfestation är osannolik hos valpar yngre än 6 veckor.

Dräktighet och laktation

Säkerheten av Drontal Comp Forte vet. har inte undersökts under den första och andra trimestern. Därför bör inte dräktiga hundar behandlas under dräktighetens första 6 veckor.

Biverkningar

I ytterst sällsynta fall kan lätta mag-tarmstörningar (t.ex. kräkningar) förekomma.

Dosering

1 tablett per 35 kg kroppsvikt som engångsdos. Detta motsvarar 15 mg febantel, 14,4 mg pyrantelembonat och 5 mg prazikvantel/kg kroppsvikt.


Drontal Comp Forte vet. ges omedelbart före måltid eller blandat i fodret.
Inga restriktioner beträffande födointag.

Interaktioner

Samtidig användning av andra läkemedel med antikolinerg effekt, till exempel läkemedel innehållande foxim, ska undvikas eftersom det kan leda till förgiftning.


Den anthelmintiska effekten av Drontal Comp Forte vet. och piperazin-produkter kan motverkas om produkterna används samtidigt.

Observera

För god hygien; personer som administrerar tabletten direkt till hunden eller blandar den i maten bör tvätta händerna efteråt.

Förpackningsinformation

Tablett 525 mg/504 mg/175 mg (svagt brun till brun, oval med brytskåra)
2 tablett(er) blister, receptfri, tillhandahålls ej
8 tablett(er) blister, receptfri, tillhandahålls ej
10 tablett(er) blister, receptfri, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av