FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Aurizon vet.

Vetoquinol

Örondroppar, suspension
(lättflytande, gulaktig)

Kombinationspreparat med antibakteriell, inflammationshämmande och fungicid effekt

Djurslag:
  • Hund
Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: QS02CA06
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2006-03-29.

Innehåll

1 ml innehåller: Marbofloxacin 3 mg, klotrimazol 10 mg, dexametasonacetat (motsvarande dexametason 0,9 mg), propylgallat (E310) 1 mg

Egenskaper

Läkemedlet består av tre aktiva beståndsdelar:

  • Marbofloxacin är en antibakteriell syntetisk substans tillhörande fluorokinolonfamiljen. Den verkar genom att hämma DNA-gyras. Dess antibakteriella spektrum är brett och omfattar såväl gramposititiva (i synnerhet Staphylococcus intermedius) som gramnegativa bakterier (Pseudomonasaeruginosa, Escherichia coli och Proteus mirabilis).

  • Klotrimazol är en antimykotisk substans tillhörande imidazol-familjen. Den framkallar förändringar i membranpermeabiliteten. Detta medför att intracellulära föreningar läcker ut, varvid cellernas molekylärsyntes hämmas. Verkningsspektrat är brett och omfattar bl. a. Malassezia pachydermatis.

  • Dexametasonacetat är en syntetisk glukokortikoid med antiinflammatorisk och klådstillande verkan.

Indikationer

Hos hund: Behandling av extern otit orsakad av både bakterier och svampar - bakterier känsliga för marbofloxacin och svamp, speciellt Malassezia pachydermatis, som är känslig för klotrimazol.

Användningen av produkten skall baseras på känslighetstest.

Kontraindikationer

Skall inte administreras till hundar med trumhinneperforation.

Skall inte administreras till hundar som visat överkänslighet mot läkemedlets innehållsämnen.

Skall inte administreras till dräktiga eller digivande tikar.

Försiktighet

Stor användning av en enda antibiotikagrupp kan framkalla resistens i en bakteriepopulation. Det är lämpligt att reservera fluorokinoloner för behandling av kliniska tillstånd som svarat dåligt eller förväntas ge dålig respons vid användning av andra antibiotika.

Före behandling skall trumhinnan inspekteras, att den inte är perforerad.

Den yttre hörselgången skall rengöras och torkas grundligt före behandling.

Dräktighet och laktation

Skall inte administreras till dräktiga eller digivande tikar.

Biverkningar

Vanlig (>1/100, <1/100)

Vanliga biverkningar vid behandling med kortikoider kan uppträda (störningar av biokemiska och hematologiska parametrar, såsom en ökning av alkaliskt fosfatas och aminotranferas, dessutom en något begränsad neutrofili).

Intensiv långtidsbehandling med kortikoidpreparat för lokal användning kan ge upphov till lokala och allmänna biverkningar såsom hämning av binjurefunktionen, förtunning av epidermis och fördröjd ärrbildning.

I sällsynta fall kan användningen av detta läkemedel vara förbundet med dövhet, speciellt hos äldre hundar. Dövheten är för det mesta övergående.

Dosering

Omskakas väl före användning.

Applicera 10 droppar i örat en gång dagligen under 7 till 14 dagar.

Efter 7 dagars behandling bör veterinären bedöma om det är nödvändigt att öka behandlingstiden med ytterligare en vecka.


En droppe innehåller 71 µg marbofloxacin, 237 µg klotrimazol och 23,7 µg dexametasonacetat.


Efter applicering masseras örat kortvarigt och lätt för att läkemedlet ska nå den nedre delen av hörselgången.

Vid behandling av flera hundar användes en förlängningspip för varje hund.

Interaktioner

Inga kända.

Överdosering

Förändringar i biokemiska och hematologiska parametrar (såsom ökning av alkaliskt fosfatas, aminotransferas, något begränsad neutrofili, eosinopeni, lymfopeni) har observerats då tre gånger rekommenderad dos givits. Dessa förändringar är inte allvarliga och försvinner spontant när behandlingen upphör.

Observera

Tvätta händerna noggrant efter administrering av produkten.

Undvik att få preparatet i ögonen. Vid ofrivilligt stänk i ögonen, skölj rikligt med vatten.

Personer med känd överkänslighet mot ingående ämnen skall undvika kontakt med produkten.

Hållbarhet

Bruten förpackning är hållbar i 2 månader.

Förvaring

Förvaras vid högst 30°C.

Förpackningsinformation

Örondroppar, suspension lättflytande, gulaktig
10 milliliter flaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av