Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Porcilis® APP vet.

Intervet

Injektionsvätska, suspension

Vaccin mot lungsjukdom hos svin förorsakad av Actinobacillus pleuropneumoniae

Djurslag:
  • Svin
ATC-kod: QI09AB07
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresume: 2011-01-14.

Innehåll

1 dos (2 ml) vaccin innehåller: Actinobacillus pleuropneumoniae ApxI toxoid 50 E, Actinobacillus pleuropneumoniae ApxII toxoid 50 E, Actinobacillus pleuropneumoniae ApxIII toxoid 50 E, Actinobacillus pleuropneumoniae OMP antigen 50 E, dl-alfa-tokoferolacetat 150 mg, Polysorbat 80, simetikon, natriumklorid, formaldehydlösning 35% 1,1 mg, vatten för injektionsvätskor till 2 ml.

Egenskaper

Vaccinet innehåller tre inaktiverade exotoxiner (ApxI, ApxII, ApxIII) och ett membranprotein. Alla Actinobacillus pleuropneumoniae-serotyperna producerar minst ett av de nämnda toxinerna, medan membranproteinet är gemensamt för alla typerna. Vaccination inducerar bildning av antikroppar, som verkar skyddande mot pleuropneumoni förorsakad av Actinobacillus pleuropneumoniae oavsett serotyp. Ett adjuvans bestående av dl-alfa-tokoferol i en olja-i-vatten-emulsion, har tillsatts vaccinet.

Vid rekommenderad användning av vaccinet kan en lindring av den kliniska och patologiska anatomiska bilden i samband med Actinobacillus pleuropneumoniae infektion uppnås, samt minskning av frekvensen latent infekterade djur.

En skyddande immunitet inträder successivt. Effekten är störst 2–3 veckor efter den andra vaccinationen. Ett visst skydd kvarstår i upp till 7 veckor efter den andra vaccinationen.

Indikationer

Aktiv immunisering av svin för att förebygga lungsjukdom förorsakad av Actinobacillus pleuropneumoniae.

Försiktighet

Vaccinera bara friska djur och ej i direkt samband med avvänjning.

Biverkningar

Nedsatt allmäntillstånd med feber, aptitlöshet, ökad andningsfrekvens, kräkningar och lokal svullnad på injektionsstället är vanligt förekommande. Biverkningarna försvinner i allmänhet inom 24 timmar efter vaccination.

Dosering

Vaccinet bör uppnå rumstemperatur (15 °C-25 °C) och omskakas före injektion. 2 ml injiceras djupt intramuskulärt bakom örat.

Rekommenderat vaccinationsprogram: Första vaccination vid 6 veckors ålder, revaccination 4 veckor senare. Den skyddande effekten är störst 2-3 veckor efter den andra vaccinationen.

Karenstider

Slakt: Svin: Noll dygn.

Interaktioner

Formella interaktionsstudier saknas.

Överdosering

Vid dubbel dosering ses en förstärkning av biverkningarna.

Observera

Får ej blandas med andra läkemedel för injektion.

Hållbarhet

Öppnad förpackning skall användas inom 10 timmar.

Förvaring

Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C).

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, suspension
50 dos(er) injektionsflaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av