Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Toxicol® vet.

Receptstatus
Orion Pharma Animal Health

Injektionsvätska, suspension

Vaccin mot Escherichia coli- och Clostridium perfringensinfektioner

Djurslag:
  • Svin
ATC-kod: QI09AB08
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2015-02-02.

Innehåll

1 dos vaccin innehåller:

E. coli, K88 ab antigen (F4)

min 14,6 log2 antikroppstiter1

E. coli, K88 ac antigen (F4)

min 15,5 log2 antikroppstiter1

E. coli, K99 antigen (F5)

min 12,2 log2 antikroppstiter1

E. coli, 987 P antigen (F6)

min 13,1 log2 antikroppstiter1

Clostridium perfringens, beta-toxoid (type B och C)

min 350 TCP units

Clostridium perfringens, epsilon-toxoid (type D)

min 300 TCP units

1 Antikroppstiter erhållits i potenstesten i möss enligt Ph.Eur. 962

Aluminiumhydroxid

8,75 mg

Formaldehyd

max 2,5 mg

Thiomersal

0,01%

Egenskaper

Vid vaccination med Toxicol vet vaccin stimuleras suggan/gyltan till att bilda antikroppar mot de i vaccinet ingående antigenerna. Dessa antikroppar överföres till avkomman via råmjölken och ger smågrisarna skydd mot neonatal enterit förorsakad av E. coli och Clostridium perfringens (”tarmbrand” eller nekrotiserande enterit).

Indikationer

Förebyggande mot neonatal enterit hos smågrisar förorsakad av E. coli och Clostridium perfringens genom vaccination av suggan/gyltan.

Dräktighet och laktation

Toxicol vet vaccin kan användas till dräktiga djur.

Biverkningar

Lokal svullnad på injektionsstället kan förekomma.

Dosering

Administrering: Subkutan eller intramuskulär injektion. Vaccinet får inte administreras i späcklagret.

Dos: 5 ml per sugga/gylta. OMSKAKAS!

  1. Ej tidigare vaccinerade djur vaccineras två gånger, första gången mitt i dräktigheten och andra gången två veckor före väntad förlossning.

  2. Tidigare vaccinerade djur revaccineras två veckor före väntad förlossning.

Karenstider

Slakt: 0 dygn.

Interaktioner

Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

Överdosering

Det finns ingen specifik antidot.

Hållbarhet

Öppnade ej förbrukade flaskor bör förstöras vid arbetsdagens slut.

Förvaring

Förvaras vid 2°C–8°C. Får ej frysas.

Förvaras i ytterkartongen

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, suspension
100 milliliter flaska, receptbelagd
50 milliliter flaska, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av