Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Rabigen SAG2

Receptstatus
Virbac

Oral suspension
(Tillhandahålls för närvarande ej)

Djurslag:
  • Mårddjur
  • Räv
ATC-kod: QI07BD
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2017-03-06.

Innehåll

Aktiv substans:


Levande försvagat rabies virus, SAG2 stam med minst 8 log10 CCID50*/dos


* CCID50 : cellkultur smittsam dos 50%


Hjälpämnen:


Vaccin:

Dinatriumfosfat – Kaliumdivätefosfat – Glutaminsyra – Sackaros – Gelatin – Trypton - Hydrolysat av mjölkalbumin – Natriumklorid - Vatten för injektionsvätskor


Aptitmatris (bete):

Rhodor 7046R skumdämpande medel – Tetracyklin (Hcl) HD – EVA (etylvinylacetat) - Vitt mjukt paraffin – paraffin 50/52°C – fiskarom - Naturlig fiskarom

Egenskaper

Immunologiska egenskaper

Rabigen SAG2 är ett levande modifierat rabiesvaccin för oral administrering till röda rävar (Vulpes vulpes) och mårdhundar (Nyctereutes procyonoides).


Den aktiva substansen är en dubbel mutant med låg virulens isolerad från SAD Bern stammen av rabies virus genom två successiva selektionssteg, för att undvika naturlig återgång till parentalstammen.


Det används för aktiv immunisering av rävar och mårdhundar genom induktion av rabiesspecifika antikroppar.

Indikationer

För aktiv immunisering av röda rävar och mårdhundar för att förhindra infektion med rabiesvirus. Vaccinationen ger skydd i minst 6 månader.

Försiktighet

Bete skall ej distribueras inom bebyggda områden, vägar eller vattenområden.

Dräktighet och laktation

Vaccinets säkerhet vid användning på dräktiga eller lakterande djur har ej undersökts. Dock brukar rabiesvirus och försvagade rabiesvaccin vanligtvis inte ackumuleras i fortplantningsorganen och är inte kända för att direkt påverka fortplantningsförmågan.

Biverkningar

Inga kända biverkningar finns rapporterade vid behandling av registrerade djurslag.

Eftersom detta vaccin innehåller spår av gentamicin och innehåller tetracyklin som biomarkör, kan överkänslighetsreaktioner möjligtvis observeras hos husdjur som oavsiktligt ätit betet. Kräkningar orsakade av magintolerans (potentiellt orsakad av aluminium/PVC höljet som är en del av betesvaccinet), hos hundar som oavsiktligt ätit betet har rapporterats.

Dosering

Betet distribueras för hand eller med flyg inom ramen för vaccineringskampanjer mot rabies. Det är avsett att ätas av rävar/mårdhundar. Konsumtion av ett enstaka bete är tillräckligt för att garantera aktiv immunisering för att förhindra infektion av rabiesvirus.


Distributionsfrekvensen beror på topografin och djurarten.


Distributionsfrekvensen måste vara minst:

  • 13 beten per km2 inom de områden där räv/mårdhundsbeståndets täthetsindex var lika med, eller mindre än 3 rävar/mårdhundar per 10 km.

  • 20 beten per km2 inom de områden där räv/mårdhundsbeståndets täthetsindex var mer än 3 rävar/mårdhundar per 10 km.


Överdosering

Administrering av vaccinet med 10 gånger den rekommenderade dosen framkallade inga biverkningar.

Observera

Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Det rekommenderas att gummihandskar används.

Personer som hanterar och distribuerar detta vaccin bör vaccineras mot rabies.

Personer med försvagat immunsystem/immunsuppression får ej tillåtas hantera detta vaccin.

Om personer utsatts för vaccinets aktiva innehållsämne, sök omedelbart medicinsk rådgivning och visa bipacksedeln eller etiketten för läkaren.

Hållbarhet

2 år vid -20°C och 2 dagar vid +25°C

Förvaring

Förvaras i frys mellan -40°C och -20°C. Skyddas mot ljus. Förvaras i väl försluten förpackning.

Förpackningsinformation

Oral suspension
0 dospåse, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av