Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

INCURIN

Receptstatus
Intervet

Tablett 1 mg
(Rund tablett med en skåra)

Östriol

Djurslag:
  • Hund
Aktiv substans:
ATC-kod: QG03CA04
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: Augusti 2014.

Innehåll

Per tablett: Östriol 1 mg, amylopektin, potatisstärkelse, magnesiumstearat, laktos.

Egenskaper

Östriol är ett korttidsverkande, naturligt östrogen. Hos ovarieektomerade tikar har det en gynnsam effekt på urininkontinens. Vid säkerhetsstudie och kliniska prövningar på hund, inklusive långtidsbehandling, observerades inga tecken på benmärgsdepression. Detta beror sannolikt på den korttidsverkande östrogena effekten hos östriol. Efter oral administrering absorberas östriol nästan fullständigt från mag-tarmkanalen. Nästan all östriol binds till albumin i plasma. Östriol utsöndras i konjugerad form via urinen. Efter oral administrering förekommer ingen ackumulering vid upprepad dosering.

Indikationer

Behandling av hormonberoende urininkontinens på grund av otillräcklig funktion av sfinktern hos ovariehysterektomerade tikar.

Kontraindikationer

Skall inte användas på intakta tikar, eftersom effekten bara har dokumenterats hos ovariehysterektomerade tikar. Djur som visar ett polyuri-polydipsisyndrom skall inte behandlas med Incurin. Användning av Incurin är kontraindikerad under dräktighet, laktation och till djur yngre än 1 år.

Försiktighet

Vid östrogena verkningar bör dosen sänkas.

Dräktighet och laktation

Skall inte användas under dräktighet eller laktation.

Biverkningar

Östrogena effekter, som svullen vulva, svullna mjölkkörtlar och/eller attraktivitet för hanhundar samt kräkningar har observerats vid den högsta rekommenderade dosen på 2 mg per hund. Frekvensen är omkring 5-9 %. Dessa verkningar är reversibla efter att dosens sänkts. I sällsynta fall förekom vaginalblödning. I sällsynta fall har även utveckling av alopecia observerats.

Dosering

För oral administrering. Ett samband mellan slutlig effektiv dos och kroppsvikt har inte dokumenterats och därför måste dosen bestämmas individuellt för varje hund.

Följande doseringsschema rekommenderas: Börja behandlingen med en tablett (1 mg östriol) dagligen. Om behandlingen har önskad effekt, sänks dosen till en halv tablett om dagen. Om den inledande behandlingen inte har önskad effekt, ökas dosen till två tabletter om dagen, given som en dos. En del hundar behöver inte daglig behandling - behandling varannan dag kan prövas när den effektiva dagliga dosen har fastställts. Lägsta dos skall inte vara mindre än 0,5 mg per hund per dag. Säkerställ att dosen för att uppnå terapeutisk verkan är så låg som möjligt. Använd inte mer än 2 tabletter per hund per dag. Om inget svar på behandlingen uppnås, bör diagnosen omprövas för att undersöka andra orsaker till inkontinens, såsom neurologiska störningar, neoplasi i urinblåsa och dylikt.

Djuren bör undersökas var 6:e månad under behandlingen.

Överdosering

Vid överdosering kan typiska östrogenverkningar förekomma. Dessa verkningar är reversibla efter att dosen sänkts.

Observera

Höga doser östrogen kan öka risken för tumörer i organ med östrogenreceptorer (mjölkkörtlar).

Förvaring

Förvaras vid högst 30 °C.

Förpackningsinformation

Tablett 1 mg Rund tablett med en skåra
30 styck blister, receptbelagd

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av