Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Otomax® vet.

Receptstatus
Intervet

Örondroppar, suspension
(En slät, homogen, vit till benvit viskös suspension)

Kombinationspreparat med antibakteriell, inflammationshämmande och fungicid effekt

Djurslag:
  • Hund
ATC-kod: QS02CA90
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2011-11-17.

Innehåll

1 ml Otomax vet. innehåller: Gentamycinbas (som sulfat) 2 640 IE, betamethason (som valerat) 0,88 mg, klotrimazol 8,80 mg, paraffin, flytande, plastifierad kolvätegel-salvbas.

Egenskaper

Gentamycinsulfat är ett antibiotikum som tillhör gruppen aminoglukosider, och utövar en baktericid effekt genom att hämma normal proteinsyntes. Dess antibakteriella spektra inkluderar grampositiva och gramnegativa bakterier, till exempel följande bakterier isolerade ur hundöron: Staphylococcusintermedius, koagulas positiva Staphylococcus spp. och Proteusmirabilis.

Betametasonvalerat är en syntetisk kortikosteroid med antiinflammatorisk och klådstillande effekt vid lokal administrering. Det har mild mineralokortikosteroid aktivitet. Betametasonvalerat absorberas efter topikal administrering. Absorbtionsgraden kan öka vid applikation på inflammerad hud.

Klotrimazol är ett antimykotikum som verkar genom att förändra organismens cellmembran vilket ger upphov till läckage av intracellulära substanser och därmed avbruten intracellulär molekylär syntes. Klotrimazol har bredspektrig effekt och används för behandling av hudåkommor orsakade av olika stammar av patogena dermatofyter och jästsvampar, i synnerhet Malasseziapachydermatis.

Indikationer

Behandling av akut extern otit hos hund. Även för behandling av kortvarigt uppblossande, akuta kliniska tecken vid kronisk extern otit orsakad av bakterier känsliga för gentamycin exempelvis Staphylococcusintermedius och svamp känsliga för klotrimazol, speciellt Malasseziapachydermatis.

Kontraindikationer

Skall inte användas till hundar med perforerad trumhinna. Skall inte användas vid överkänslighet mot någon av de ingående substanserna. Se även avsnitt om dräktighet och laktation samt interaktioner.

Försiktighet

Innan behandling inleds skall hörselgången inspekteras noggrant och perforerad trumhinna uteslutas, för att undvika risk för spridning av infektionen till mellanörat och för att inte kocklea och de vestibulära organen ska skadas. Ytterörat skall rengöras och torkas innan behandling. Överskott av hår runt behandlingsytan ska klippas bort.

Behandlingen med läkemedlet ska grundas på de isolerade bakterierna känslighet och/eller andra tillämpliga diagnostiska tester. Om detta inte är möjligt, bör behandlingen ske utifrån lokala (regionala, per djurbesättning) epidemiologiska anvisningar gällande känsligheten hos de aktuella bakterierna.

Användning av läkemedlet som avviker från instruktionerna i denna produktresumé kan öka prevalensen för bakterieresistensutveckling mot gentamycin samt minska effekten av behandling med andra aminoglykosider på grund av risken för korsresistens.

Långvarig och riklig användning av topikalt applicerade kortikosteroider kan ge upphov till lokala och systemiska effekter såsom nedsatt binjurefunktion, förtunning av hud samt fördröjd sårläkning.

Dräktighet och laktation

Skall ej ges till dräktiga eller digivande tikar.

Biverkningar

Lokalt erytem med papler kan förekomma. Dessa avklingar då behandlingen avslutas.

Tillfälligt nedsatt hörsel, eller i mycket sällsynta fall irreversibel dövhet, har observerats hos framför allt äldre hundar. Om hörselnedsättning eller vestibulär störning inträffar skall behandlingen avbrytas omgående och hörselgången rengöras noggrant med en icke ototoxisk lösning. Långvarig och riklig användning av topikalt applicerade kortikosteroider kan ge upphov till lokala och systemiska biverkningar såsom nedsatt binjurefunktion, förtunning av hud samt fördröjd sårläkning.

Dosering

Endast för användning i öron. Omskakas före administrering.

Hundar som väger under 15 kg: Applicera 4 droppar 2 gånger dagligen i hörselgången.

Hundar som väger över 15 kg: Applicera 8 droppar 2 gånger dagligen i hörselgången.

Behandlingen skall pågå under 7 dagar.

Efter applicering kan örat masseras varsamt för att underlätta penetration av läkemedlet till lägre delar av hörselgången.

1 droppe av läkemedlet motsvarar 66,9 IE gentamycin, 22,3 µg betametason och 223 µg klotrimazol.

Interaktioner

Skall ej ges samtidigt med andra läkemedel med känd ototoxisk effekt.

Överdosering

En lokal övergående hudirritation med papler har observerats vid 5 gånger rekommenderad dosering.

Observera

Undvik kontakt med ögon. Skölj rikligt med vatten om läkemedlet oavsiktligt kommer i kontakt med ögonen.

Otit orsakad av bakterier och svamp är oftast av sekundär karaktär. Underliggande orsak bör därför identifieras och behandlas. Undvik direktkontakt med läkemedlet. Tvätta händerna efter användning. Vid spill i ögon, skölj med rikliga mängder vatten. Läkemedlet skall ej hanteras av personer med känd överkänslighet mot någon av de i produkten ingående substanserna.

Hållbarhet

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 14 dagar.

Förvaring

Förvaras vid högst 25 °C.

Förpackningsinformation

Örondroppar, suspension  En slät, homogen, vit till benvit viskös suspension
14 milliliter flaska, receptbelagd
34 milliliter flaska, receptbelagd

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av