Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Tetroxy® prolongatum vet

Receptstatus
Ceva Animal Health

Injektionsvätska, lösning 200 mg/ml
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Gul till ljust brun)

Oxitetracyklin

Djurslag:
  • Får
  • Nötkreatur
  • Svin
ATC-kod: QJ01AA06
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2007-01-10.

Innehåll

1 ml injektionsvätska innehåller: Oxytetracyklin. dihydr. respond. oxytetracyclin. 200 mg, magn. oxid. 18,2 mg, natr. formaldehydsulfoxyl. 2,7 mg, monoethanolamin. 2,1 mg, povidon. 25 mg, N-methylpyrrolidon. 370 mg, HCl ad pH 8,7-9,3 et aq. ad iniect.

Egenskaper

Den verksamma substansen i TETROXY PROLONGATUM VET. är oxitetracyklin. Oxitetracyklin utövar en bakteriostatisk effekt genom påverkan av bakteriernas proteinsyntes. Oxitetracyklin är verksamt mot aeroba och anaeroba grampositiva och gramnegativa bakterier samt mot Mycoplasma, Chlamydia och Rickettsia. Tetracykliner har en benägenhet att selektera fram gramnegativa tarmbakterier med resistens av R-faktortyp. Korsresistens föreligger mellan oxitetracyklin och andra tetracyklinderivat.

Oxitetracyklin fördelas till de flesta kroppsvävnader och de högsta koncentrationerna erhålles i njure, lever, mjälte och lunga. Endast små mängder passerar blod-hjärnbarriären. Proteinbindningsgraden är ungefär 50%. Oxitetracyklin utsöndras i aktiv form i urin, faeces och mjölk.

Frisättningen av oxitetracyklin från injektionsstället är fördröjd och terapeutisk plasmakoncentration upprätthålles under 2–3 dygn efter en dos av 20 mg/kg kroppsvikt.

Plasmahalveringstiden är beräknad till 37 timmar hos nöt, ca 30 timmar hos svin och 27 timmar hos får.

Terapeutiska koncentrationer upprätthålls under ca 80 timmar hos nöt, ca 60 timmar hos får och ca 48 timmar hos svin.

Indikationer

Infektioner hos nöt, får och svin. Exempel: Nötkreatur: Luftvägsinfektioner, klövspaltinflammation, pink-eye och betesfeber. Får: Luftvägsinfektioner och smittsam abort. Svin: Luftvägsinfektioner och nyssjuka.

Försiktighet

Försiktighet skall iakttas vid behandling av djur med nedsatt njurfunktion.

Biverkningar

Övergående lokala reaktioner kan uppträda på injektionsstället. Gastrointestinala biverkningar kan förekomma. Behandling med tetracyklin under den tid tänderna mineraliseras, kan medföra missfärgning och emaljhypoplasi.

Dosering

TETROXY PROLONGATUM VET. administreras djupt intramuskulärt. Normal dosering av oxitetracyklin är 20 mg/ kg kroppsvikt, motsvarande 1 ml lösning per 10 kg kroppsvikt. Om volymen som skall administreras överstiger 10 ml bör dosen fördelas på två eller flera injektionsställen.Totalt ges högst 4 injektioner vid ett tillfälle.

Karenstider

Slakt: Nöt 21 dygn. Får och svin 28 dygn. Mjölk: 7 dygn.

Överdosering

Överdosering av oxitetracyklin intramuskulärt till dehydrerade djur kan ge upphov till akut njursvikt. Vid överdosering av TETROXY PROLONGATUM VET. bör därför djurets vätskebalans kontrolleras och eventuellt justeras.

Hållbarhet

Öppnad förpackning skall förbrukas inom 4 veckor.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 200 mg/ml Gul till ljust brun
100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
12 x 100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av