Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Bimoxyl vet.

Ceva Animal Health

Injektionsvätska, suspension 150 mg/ml
(vit till svagt grå-brun oljesuspension)

Amoxicillin

Djurslag:
  • Hund
  • Nötkreatur
  • Svin
ATC-kod: QJ01CA04
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2006-05-08.

Innehåll

1 ml injektionsvätska innehåller: Amoxicillin. trihydr. respond amoxicillin. 150 mg, aluminii stearas 19 mg, glycerol. mono et dicaprilat. 8 mg, fettsyraestrar av 1,2-propandiol. ad 1 ml.

Egenskaper

Amoxicillin utövar sin baktericida effekt genom att ingripa i cellväggssyntesen. Amoxicillin är aktivt mot grampositiva kocker och stavar, gramnegativa kocker samt ett stort antal gramnegativa stavar. Penicillinasproducerande stafylokocker är resistenta. Selektion av resistenta stammar kan förekomma. Resistensen är ofta av R-faktortyp.

Farmakokinetik: Efter en intramuskulär dos av 15 mg/kg fördelas amoxicillin snabbt i kroppsvätskor och vävnader med höga nivåer i njurar, urin, lever och galla. Passagen till CNS är ringa, dock ses en ökning vid vissa sjukdomstillstånd som t ex meningit. Efter ca 2 timmar uppnås maximal plasmakoncentration av amoxicillin hos hund och efter cirka 1 timme hos svin. Plasmakoncentrationer >1 µg/ml upprätthålles hos nöt och hund under cirka 15 timmar och hos svin cirka 6 timmar. Utsöndringen sker till största delen via njurarna i form av oförändrat amoxicillin.

Indikationer

Bakteriellt orsakade luftvägsinfektioner hos nötkreatur.

Bakteriella infektioner hos svin, t ex ledinfektioner samt luftvägsinfektioner orsakade av Actinobacillus pleuropneumoniae och Pasteu­rella spp.

Bakteriella infektioner hos hund, t ex respiratoriska infektioner i övre och nedre luftvägarna, gastrointestinala infektioner, urogenitalinfektioner, sårinfektioner och abscesser.

Kontraindikationer

Överkänslighet för penicillin.

Försiktighet

Får ej komma i kontakt med vatten eftersom detta orsakar hydrolys av amoxicillin.

Dräktighet och laktation

Kan användas under dräktighet och laktation.

Biverkningar

Gastrointestinala störningar och allergiska överkänslighetsreaktioner kan förekomma.

Dosering

Omskakas före användning. Normaldosen av amoxicillin är 15 mg/kg kroppsvikt (1 ml/10 kg).

Nöt och svin doseras intramuskulärt 1 gång dagligen i 3–5 dagar. Om den administrerade volymen överskrider 20 (nöt)respektive 5 ml (svin) fördelas dosen på två eller flera injektionsställen.

Hund doseras subkutant. Om volymen överskrider 2,5 ml fördelas dosen på två eller flera injektionsställen.

Karenstider

Slakt: Nöt 30 dygn, svin 11 dygn. Mjölk: 4 dygn.

Hållbarhet

Öppnad förpackning skall förbrukas inom 4 veckor.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, suspension 150 mg/ml vit till svagt grå-brun oljesuspension
100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
12 x 100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av