Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Fyrantel® vet

Receptstatus
Ceva Animal Health

Oral pasta 400 mg/g
(En homogen, ljust gulfärgad emulsion)

Anthelmintikum mot rundmask och bandmask hos häst

Djurslag:
  • Häst
Aktiv substans:
ATC-kod: QP52AF02
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2006-08-11.

Innehåll

1 doseringsspruta à 28,5 g innehåller: Pyrantel. pamoat 11,4 g et constit. q. s.

Egenskaper

Pyrantel är ett bredspektrumanthelmintikum med en depolariserande neuromuskulärt blockerande effekt. Detta resulterar i spastisk paralys hos parasiten som utstöts från mag-tarmkanalen. En kolinesterasinhiberande effekt bidrar även till de neuromuskulära effekterna. Hos bandmask hämmar pyrantel oxidationen av biologiskt aktiva aminer.

Pyrantel är aktivt (>90%) mot matura och immatura strongylider: Strongylis vulgaris, S. edentatus, S. equinus. Trichonema spp. (Cyathostomumarter), Tridontophorus spp. Springmaskar: Oxyuris equi, Probstmayria vivipara. Spolmaskar: Parascaris equorum. Bandmask: Anoplocephala perfoliata (matura stadier).

Farmakokinetik: Pyrantel i form av pyrantelpamoat absorberas endast i ringa grad, 50–70% av dosen utsöndras oförändrad i faeces. Den absorberade andelen utsöndras i urinen som inaktiva metaboliter.

Indikationer

Infektioner av Strongylidae, Trichonematidae (Cyathostomumarter), Parascaris, Oxyuris och Anoplocephala hos häst.

Kontraindikationer

Kontraindicerat vid känd överkänslighet för pyrantel och till starkt försvagade djur.

Dräktighet och laktation

På grund av den ringa absorptionsgraden kan FYRANTEL VET. utan risk ges till dräktiga och digivande ston.

Dosering

Sprutan är graderad i 6 delstreck, vardera motsvarande 1 900 mg pyrantelpamoat. Vid administrering införes sprutpipen i hästens mungipa och önskad mängd pasta trycks ut på tungans bakre del.

Rundmaskar: Normaldos är 19 mg pyrantelpamoat per kg kroppsvikt d v s ett delstreck på sprutan motsvarar dosen för 100 kg kroppsvikt.

Bandmask: Normaldos 38 mg pyrantelpamoat per kg kroppsvikt d v s ett delstreck på sprutan motsvarar dosen för 50 kg kroppsvikt.

Karenstider

Slakt: Häst 0 dygn.

Övrigt

Informationsmaterial om avmaskning kan beställas hos CEVA Vetpharma.

Förpackningsinformation

Oral pasta 400 mg/g En homogen, ljust gulfärgad emulsion
2 x 28,5 gram förfylld spruta, receptbelagd
10 x 28,5 gram förfylld spruta, receptbelagd
50 x 28,5 gram förfylld spruta, receptbelagd
28,5 gram förfylld spruta, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
10 x 10 x 28,5 gram förfylld spruta, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av