Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Parvoruvax vet.

Receptstatus
Ceva Animal Health

Injektionsvätska, suspension

Vaccin mot rödsjuka och parvovirusinfektion hos svin

Djurslag:
  • Svin
ATC-kod: QI09AL01
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2017–10-06.

Innehåll

2 ml (1 dos) innehåller:

Aktiva substanser:

Inaktiverat svinparvovirus ≥102 HAI.U

Erysipelothrix rhusiopathiae (lyserade bakterieceller), serotyp 2 ≥ 1 ELISA enheter

Adjuvans:

Aluminiumhydroxid (uttryckt som Al+++, 4,2 mg

Hjälpämnen:

Tiomersal, ≤ 0,2 mg

Aluminiumhydroxid

Tiomersal

Natriumklorid

Vatten för injektionsvätskor

Indikationer

Aktiv immunisering av svin mot rödsjuka och parvovirusinfektion.

Kontraindikationer

Inga.

Försiktighet

Inga.

Dräktighet och laktation

Kan användas under dräktighet, dock först 3 veckor efter betäckning.

Biverkningar

Lokal, övergående svullnad på injektionsstället.

Dosering

Vaccinet omskakas innan administration. Använd normal aseptisk hantering. Endast friska djur bör vaccineras.

2 ml (1 dos) ges djupt intramuskulärt i nacken bakom örat.

Vaccinationsprogram:

Grundvaccinering: I frånvaro av maternella antikroppar mot svinparvovirus: 2 injektioner med 3-4 veckors intervall, 2:a injektionen minst 1 vecka före betäckning. Vaccination kan ges från 6 månaders ålder.

Revaccinering: Var 6:e månad (hos suggor i veckan före avvänjning).

Karenstider

Slakt: Svin 0 dygn.

Interaktioner

Kvarvarande maternell immunitet mot porcint parvovirus kan störa antikroppsbildningen upp till 6 månaders ålder.

Överdosering

Inga oönskade effekter visade sig efter injektion av dubbel dos av vaccinet.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 2 år

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 1 dygn

Förvaring

Förvaras i kylskåp (2 oC-8 oC). Skyddas mot frost . Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, suspension
10 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
50 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
10 x 10 milliliter injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
10 x 50 milliliter injektionsflaska, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av