Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Vetrimoxin® vet.

Ceva Animal Health

Oral pasta 20 mg/g
(doseringssprutan är graderad i ml där 1 ml=1 g, innehåller köttsmakämnen)

Amoxicillin

Djurslag:
  • Hund
  • Katt
ATC-kod: QJ01CA04
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

Texten nedan gäller för:
Vetrimoxin® vet. oral pasta 20 mg/g; tablett 150 mg och 450 mg

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2012-02-09.

Innehåll

En tablett innehåller: Aktiv beståndsdel:Amoxicillintrihydrat motsvarande 150 mg respektive 450 mg amoxicillin. Hjälpämnen: Smakämnen, mikrokristallin cellulosa, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, kalciumvätefosfatdihydrat.

Ett g pasta innehåller: Amoxicillintrihydrat motsvarande 20 mg. Hjälpämnen: Köttsmakämnen, butylhydroxitoluen, butylhydroxianisol, vattenfri kolloidal kiseldioxid, hårdfett, medellångkedjiga triglycerider.

Egenskaper

Amoxicillin utövar sin baktericida effekt genom att ingripa i cellväggssyntesen. Amoxicillin är aktivt mot grampositiva kocker och stavar, gramnegativa kocker samt ett stort antal gram-negativa stavar. Penicillinasproducerande stafylokocker är resistenta. Selektion av resistenta stammar kan förekomma. Resistensen är ofta av R-faktortyp. I likhet med övriga penicilliner har amoxicillin låg toxicitet även vid höga doser.

Amoxicillin är syrastabilt och absorberas nästan fullständigt (ca 90%) vid oral tillförsel och ger ungefär dubbelt så höga koncentrationer i serum som ekvimolära doser ampicillin. Samtidigt födointag påverkar absorptionen i liten grad. Maximal serumkoncentration, ca 6-8 mikrog/ml, uppnås 1-2 timmar efter peroral tillförsel av 10 mg/kg amoxicillin hos hund och katt. Serumkoncentration ≥1,5 mikrog/ml upprätthålles under ca 4 timmar hos båda djurslagen. Serumproteinbindningen hos hund är 13%. Proteinbindningen hos katt är ej undersökt. Den biologiska halveringstiden i serum hos hund och katt är drygt 1 timme. Under ett dygn efter administration utsöndras ca 80% av dosen i aktiv form via urinen. Övrig mängd utsöndras i metaboliserad inaktiv form.

Indikationer

Bakteriella infektioner hos hund och katt, t ex urogenitala infektioner, respiratoriska infektioner i övre och nedre luftvägar, gastrointestinala infektioner, sårinfektioner och abscesser.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot penicillin.

Försiktighet

Inga särskilda.

Dräktighet och laktation

Amoxicillin kan ges till dräktiga och lakterande djur.

Biverkningar

Gastrointestinala störningar kan förekomma.

Dosering

Normaldosen av amoxicillin är 10 mg/kg kroppsvikt två gånger dagligen.

Tabletter 150 mg: 1 tablett per 15 kg kroppsvikt 2 gånger dagligen.

Tabletter 450 mg: 1 tablett per 45 kg kroppsvikt (1/2 tablett per 20/25 kg kroppsvikt) 2 gånger dagligen.

Pasta: 1 g pasta per 2 kg kroppsvikt 2 gånger dagligen. 1 g motsvarar 1 ml på doseringssprutans stång.

Normal behandlingstid är 7-10 dagar. Vid kroniska infektioner i t ex urinvägar kan behandlingstiden behöva förlängas något.

Interaktioner

Formella interaktionsstudier har ej utförts.

Överdosering

Inga kända effekter.

Observera

Inga särskilda.

Hållbarhet

3 år.

Förvaring

Förvaras vid högst 25°C.

Förpackningsinformation

Oral pasta 20 mg/g doseringssprutan är graderad i ml där 1 ml=1 g, innehåller köttsmakämnen
2 x 15 gram förfylld spruta, receptbelagd
3 x 15 gram förfylld spruta, receptbelagd
Tablett 150 mg Vit tablett med krysskåra
10 styck blister, receptbelagd, tillhandahålls ej
20 styck blister, receptbelagd, tillhandahålls ej
60 styck blister, receptbelagd, tillhandahålls ej
Tablett 450 mg delbar i två delar, innehåller köttsmakämnen
8 tablett(er) blister, receptbelagd, tillhandahålls ej
16 tablett(er) blister, receptbelagd, tillhandahålls ej
32 tablett(er) blister, receptbelagd, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av