Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Trimediazin vet.

Receptstatus
Vetoquinol

Oralt pulver 250 mg/g + 50 mg/g
(vitt)

Trimetoprim+sulfonamid

Djurslag:
  • Häst
Aktiva substanser:
ATC-kod: QJ01EW10
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2013-06-04

Innehåll

1 g innehåller: Sulfadiazin. 250 mg, trimetoprim. 50 mg, glukos, kolloidal vattenfri kiseldioxid.

Egenskaper

De aktiva beståndsdelarna i Trimediazin vet. är trimetoprim och sulfadiazin i förhållandet 1:5. Sulfadiazin är en sulfonamid med låg vattenlöslighet och snabb utsöndring. Trimetoprim och sulfadiazin har var för sig en bakteriostatisk, men tillsammans en synergistisk baktericid effekt genom att ingripa i två på varandra följande steg i bakteriernas folsyrametabolism.

Kombinationen trimetoprim och sulfadiazin har ett brett antibakteriellt spektrum som omfattar både grampositiva och gramnegativa bakterier. Flertalet bakterier av veterinärmedicinsk betydelse hämmas med undantag av Pseudomonas aeruginosa och vissa proteusstammar. Resistensutveckling kan förekomma.


Vid rekommenderad dosering till häst, 30 mg/kg kroppsvikt erhålles maximala plasmakoncentrationer, cirka 10 mikrogram/ml av sulfadiazin och cirka 0,8 mikrogram/ml av trimetoprim efter 1,8 respektive 0,8 timmar. Plasmahalveringstiden för sulfadiazin är 4-7 timmar och för trimetoprim cirka 2 timmar. Båda substanserna metaboliseras i levern; sulfadiazin genom acetylering och glukuronidering och trimetoprim genom hydroxylering och glukuronidering. Utsöndringen sker huvudsakligen via njurarna, endast till mindre del via faeces.

Indikationer

Infektioner hos häst orsakade av mikroorganismer känsliga för trimetoprim och sulfonamid, som t ex i övre och nedre luftvägar, mag- tarmkanal, urogenitalsystem och sårinfektioner.

Kontraindikationer

Skall ej ges till djur som visat överkänslighet mot sulfapreparat. Svår njur- eller leverskada.

Försiktighet

Under hela behandlingen skall djuren ha fri tillgång till dricksvatten.

Vid behandling av nyfödda djur samt djur med leverskada skall försiktighet iakttagas. Nedsatt njurfunktion medför kumulationsrisk, vilket ökar risken för biverkningar vid långtidsbehandling.

Dräktighet och laktation

Studier på häst saknas, hos råtta och kanin har dosering av trimetoprim/sulfadiazin upp till 600 mg/kg inte producerat några foetala abnormiteter även om små effekter på skelettbildningen påvisats redan vid lägre doser.

Biverkningar

Överkänslighetsreaktioner som urtikaria och GI-störningar som diarré kan förekomma.

Dosering

10g/100 kg häst: En dospåse à 60 g/600 kg eller en dospåse 50 g/500 kg kroppsvikt (motsvarar 30 mg/kg av de aktiva substanserna tillsammans) ges 1-2 gånger per dygn. Pulvret blandas i en liten mängd foder omedelbart före doseringen. Resterande foder ges efter att hästen ätit upp fodret med medicinen. Behandlingen bör fortgå i 5 dygn eller tills symptomfrihet förelegat i 2 dygn.

Karenstider

Slakt:

Dosering 1 gång dagligen: 10 dygn

Dosering 2 gånger dagligen: 20 dygn

Interaktioner

Trimetoprim-sulfa kan utlösa fatala arrytmier hos hästar sederade med alfa2-adrenoceptor-agonister.

Överdosering

Inga kända fall av överdosering.

Observera

Undvik inandning och direktkontakt med huden.

Förvaring

Förvaras vid högst 25°C.

Förpackningsinformation

Oralt pulver 250 mg/g + 50 mg/g (vitt)
5 x 60 gram påse, receptbelagd

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av