FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Surolan vet.

Elanco Denmark

Örondroppar/kutan suspension
(Vitaktig)

Kombinationspreparat med antibakteriell, inflammationshämmande och fungicid effekt

Djurslag:
  • Hund
  • Katt
ATC-kod: QS02CA01
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2020-01-03.

Innehåll

1 ml innehåller: Miconazolnitrat 23 mg, prednisolonacetat 5 mg, polymyxin B sulfat 0,5293 mg, kolloidal kiseldioxid, flytande paraffin

Egenskaper

Kombinationspreparat med antibakteriell, inflammationshämmande och fungicid effekt.

De aktiva substanserna i Surolan vet. är mikonazol, polymyxin B och prednisolon.

Mikonazol, som är ett syntetisk imidazolderivat, har hög effekt mot svampar och grampositiva bakterier. Mikonazol har ett verkningsspektrum omfattande de vid otiter och dermatiter vanligast förekommande svamparna och bakterierna: Microsporum spp, Trichophyton spp, Candida spp, Malassezia pachydermatis samt stafylokocker och streptokocker.

Polymyxin B har baktericid effekt mot gramnegativa bakterier. Genom selektiv bindning till fosfolipider i cellmembranen uppstår permeabilitetsförandringar, som förstör cellen genom autolys. Polymyxin B har god effekt även mot Pseudomonas aeruginosa.

Prednisolon är en mild glukokortikoid med antiinflammatorisk och antiallergisk effekt.

Paraffinolja, som är vehikel i Surolan, har mekanisk effekt mot öronskabb (Otodectes cynotis).

Mikonazol absorberas i mycket ringa grad vid lokal applikation

Absorptionen av polymyxin B vid lokal applikation är försumbar.

Graden av absorption av prednisolon är inte känd.

Indikationer

Otitis externa. Dermatiter och dermatomykoser hos hund och katt.

Kontraindikationer

Skador på trumhinnan. Överkänslighet mot aktiva innehållsämnen eller mot något hjälpämne.

Försiktighet

Otoskopering med kontroll av trumhinnan är att rekommendera i samband med recidiverande eller grava fall av otitis externa. Medicineringen kan behöva revideras eller kompletteras om även örats mellersta och inre delar är involverade i den inflammatoriska och/eller infektiösa processen.

Prednisolon kan absorberas och ge upphov till systemiska bieffekter. Försiktighet bör iakttas vid behandling av små djur och vid långa behandlingstider.

Dräktighet och laktation

Systemisk exponering för glukokortikoider under dräktigheten kan ge upphov till fosterskador och förlångsammad fostertillväxt. Behandling av dräktiga djur bör undvikas och endast ske i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

Biverkningar

Enstaka fall av dövhet har rapporterats.

Dosering

Öronbehandling: 3-5 droppar 2 gånger dagligen i den infekterade hörselgången. Behandlingen bör pågå några dagar efter det symtomfrihet erhållits. Kroniska otiter kan behöva 2-3 veckors behandling.

Vid behandling av otits externa och samtidig förekomst av öronskabb (Otodectes cynotis) appliceras 5 droppar 2 gånger dagligen i 14 dagar i hörselgången. Vid förekomst av öronskabb bör behandling alltid utföras i båda öronen, även vid de tillfällen då symtomen är enkelsidiga. Ytterligare behandling med antiparasitärt medel behövs inte.

Bruksanvisning: Sträck öronlappen uppåt så att hörselgången blir så rak som möjligt. Droppa ner det ordinerade antalet droppar i hörselgången genom att trycka lätt på flaskan. Massera därefter runt öronbasen så att dropparna fördelas jämnt.


Hudbehandling: Appliceras tunt på affekterade hudområden samt i deras omgivning morgon och kväll.

Bruksanvisning: Droppa erforderligt antal droppar på det berörda hudpartiet genom att trycka lätt på flaskan, och fördela lösningen tunt och jämnt.


Skaka flaskan väl före användning.

Hållbarhet

Hållbarhet efter det att inre förpackningen öppnats första gången: 3 månader.

Förpackningsinformation

Örondroppar/kutan suspension Vitaktig
15 milliliter flaska, receptbelagd
30 milliliter flaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av