Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Prosolvin® vet.

Receptstatus
Virbac

Injektionsvätska, lösning 7,5 mg/ml
(färglös)

Syntetisk prostaglandinanalog

Djurslag:
  • Häst
  • Nötkreatur
Aktiv substans:
ATC-kod: QG02AD91
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresume: 2010-06-18.

Innehåll


1 ml lösning innehåller: Luprostiol 7,5 mg, natriumhydroxid 0,65 mg, propylenglykol 709,85 mg, vatten för injektionsvätskor till 1 ml.

Egenskaper

Den aktiva substansen i Prosolvin vet., luprostiol är en syntetisk prostaglandinanalog som står PGF2alfa nära.
Prosolvin vet. användes främst för sin luteolytiska effekt på corpora lutea hos nötkreatur och sto. Förutsatt att en aktiv corpus luteum är utbildad, kommer en intramuskulär injektion av Prosolvin vet. att medföra tillbakabildning av densamma. Individuella kor och ston kommer 2-4 dagar efter behandlingen åter i brunst och ovulerar. Eftersom effekten av luprostiol är beroende av en fullt utvecklad corpus luteum, erhålles inget behandlingssvar de första fyra dagarna efter ovulation.
Effekten av luprostiol på glatt muskulatur är huvudsakligen koncentrerad till myometrium, under det att effekten på tarm- och bronkialmuskulatur är försumbar. Man kan ge 100 gånger terapeutisk dos innan kolik och astmasymptom uppträder. Svettning och kolik har inte iakttagits hos ston vid terapeutisk dosering.

Indikationer

Ko: Brunstsynkronisering, utebliven brunst, endometrit och pyometra.
Sto: Brunstinduktion.

Kontraindikationer

Inga kända.

Försiktighet

Undvik intravenös injektion.
Dräktiga djur skall ej behandlas på grund av stor risk för abort.

Dräktighet och laktation

Dräktiga djur skall ej behandlas, då de med största sannolikhet kommer att abortera.

Biverkningar

Inga.

Dosering

Nötkreatur: Intramuskulär injektion.
Kviga 1 ml (7,5 mg luprostiol).
Ko: 2 ml (15 mg luprostiol).


Brunstsynkronisering: Individuella kor och kvigor som behandlas under lutealfasen kommer i brunst 2 - 4 dagar efter behandling. De första 4 dagarna efter ovulationen erhålles inget behandlingssvar. Behandlade djur skall insemineras vid första brunstsymtomen. När en grupp djur i olika stadier av sexualcykeln ska behandlas, skall hela gruppen behandlas 2 gånger med 10-12 dagars mellanrum. Insemination skall ske 2 gånger 3 och 4 dagar efter den sista injektionen av Prosolvin vet.


Utebliven brunst: Om en gulkropp konstaterats efter palpation, kan behandling med Prosolvin vet insättas och inseminering ske vid första iakttagna brunst. Djur som ej svarar på behandlingen behandlas åter 10 - 12 dagar och insemineras 2 gånger 3 och 4 dagar efter sista behandlingen.


Endometrit och pyometra: Utdrivning av var sker efter 2-3 dagar. Vid behov kan behandlingen upprepas efter 10- 12 dagar.


Sto: 1 ml (7,5 mg luprostiol) intramuskulärt.
Brunstinduktion: Brunst inträffar vanligen inom 4 dagar efter behandling.


Blandbarhet
Då blandbarhetsstudier saknas skall detta veterinärmedicinska läkemedel ej blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel.

Karenstider

Slakt: Nöt och häst 1 dygn.
Mjölk: 0 dygn.

Interaktioner

Inga.

Observera

Luetolytisk effekt kan bara förväntas på djur som är i medel­god till god kondition. Diöstral period hos sto kan kontrolleras genom ultraljud eller progesteronanalys av serum.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur
Prosolvin Vet. kan absorberas genom huden, varför försiktighet skall iakttagas av gravida kvinnor och personer med astmabesvär vid hantering av prostaglandinpreparat. Om Prosolvin vet. kommer i kontakt med bar hud skall ytan omedelbart avsköljas med vatten.

Hållbarhet

Hållbarhet efter det att inre förpackningen öppnats första gången: 28 dagar

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 7,5 mg/ml (färglös)
20 milliliter injektionsflaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av