FASS logotyp
Receptfri

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Banminth® vet.

Pharmaxim

Oral pasta 12 %
(svagt gul)

Anthelmintikum mot rundmask

Djurslag:
  • Katt
Aktiv substans:
ATC-kod: QP52AF02
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2017-10-23.

Innehåll

Aktiv substans: Pyrantelembonat 115 mg per g pasta. Hjälpämnen: Kiseldioxid, propylparaben E216, methylparaben E218, sorbitol, natriumalginat och renat vatten.

Egenskaper

Pyrantelpamoat tillhör gruppen tetrahydropyrimidiner. Pyrantel är en potent acetylcholin-agonist och påverkar den neuromuskulära transmissionen genom att stimulera kolinerga neuroner. Detta resulterar i en utdragen spastisk paralys av masken. Vid rekommenderad dos har pyrantelpamoat > 90 % effekt mot spolmask och hakmask hos katt. Pyrantel har effekt mot följande parasiter hos katt: Toxocara canis, Toxocara cati, Toxascaris leonina och Ancylostoma spp.

Pyrantelpamoat är relativt olösligt och absorberas endast till ringa del från tarmkanalen. Den lilla mängd som absorberas metaboliseras snabbt och metaboliterna har ingen toxisk potential.

Indikationer

För behandling av spolmask och hakmask i tarmen hos katt. (T. cati, T. canis, T. leonina, Ancylostoma spp).

Dräktighet och laktation

Kan ges till dräktiga och digivande kattor.

Biverkningar

Inga kända.

Dosering

Normaldosen är 58 mg pyrantelpamoat per kg kroppsvikt motsvarande 0,5 g pasta, dvs ett streck på doseringssprutan. En doseringsspruta om 2 g räcker till 4 kilo och 3 g till 6 kilo.


För att säkerställa korrekt dosering ska kolvstången nollställas före användning. Ta av locket och tryck försiktigt ner kolvstången tills den når nollstrecket ("0"). Kassera spilld pasta.


Vid konstaterad förekomst av spolmask kan behandlingen uppprepas efter ca 14 dagar.

Karenstider

Ej avsett för livsmedelsproducerande djur.

Överdosering

Inga rapporter om biverkningar från utförda försök med högre dosering än normalt föreligger.

Hållbarhet

Öppnad doseringsspruta skall ej sparas.

Förvaring

Förvaras vid högst 25° C.

Förpackningsinformation

Oral pasta 12 % (svagt gul)
3 gram förfylld spruta, receptfri
2 gram förfylld spruta, receptfri, tillhandahålls ej
5 x 2 gram förfylld spruta, receptfri, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av