Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Valbazen® vet.

Orion Pharma Animal Health

Oral suspension 19 mg/ml

Anthelmintikum mot inälvsparasiter

Djurslag:
  • Får
Aktiv substans:
ATC-kod: QP52AC11
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2015-09–21

Innehåll

En ml innehåller: 19 mg albendazol, aluminiummagnesiumsilikat, karmellosnatrium, polysorbat, sorbitanlaurat, kaliumsorbat, bensoesyra, dimetikon, glycerol och renat vatten.

Egenskaper

Den verksamma substansen i Valbazen vet. är albendazol, som tillhör gruppen benzimidazoler. Albendazol utövar en anthelmintisk effekt genom att hos parasiterna påverka upptaget av glukos, inhibera polymerisation av microtubuli eller/och inhibera fumarat- reduktas.

Hos får erhålles maximal serumkoncentration på 3,7 mikrogram/ml efter en dos av 16 mg/kg efter 15 timmar. Terapeutiska koncentrationer kvarstår i 3-4 dagar. 5 mg/kg kroppsvikt till får ger en maximal serumkoncentration efter cirka 12 timmar. Efter 48 timmar återfinns inte mätbara koncentrationer. Halveringstiden i plasma är cirka 10 timmar. Albendazol metaboliseras snabbt till sulfoxid- och sulfonföreningar, båda troligtvis anthelmintiskt aktiva. Albendazol utsöndras med urin och faeces, cirka 50 % av dosen återfinns efter 120 timmar.

Albendazol fördelas i hela organismen och passerar över till placenta.

Indikationer

För behandling och kontroll av följande parasiter hos får (matura och immatura stadier om ej annat anges):

Gastrointestinala nematoder: Haemonchus contortus, Ostertagia (Teladorsagia) circumcinta, Trichostrongylus colubriformis, Nematodirus filicollis, Chabertia ovina, Nematodirus spathiger, Oesophagostomum columbianum.

Lungmaskar: Dictyocaulus filaria, Protostrongylus (endast matura).

Bandmask: Moniezia expansa.

Leverflundra (matura): Fasciola hepatica, Dicrocoelium dendriticum.

Kontraindikationer

Skall inte ges till får som producerar mjölk för humankonsumtion.

Skall inte administreras till djur med känd överkänslighet mot aktiv substans. Skall inte användas vid känd resistens mot benzimidazoler.

Dräktighet och laktation

Försiktighet bör iakttas för att inte överstiga doseringen för maskinfektion under den första dräktighetsmånaden hos tackor. Preparatet skall inte användas till får som producerar mjölk för humankonsumtion.

Dosering

Matura och immatura stadier av gastrointestinala nematoder, stora lungmasken och bandmask: 3,8 mg/kg motsvarande 2 ml oral suspension per 10 kg kroppsvikt ges som engångsdos.

Matura stadier av små lungmaskar och stora leverflundran: 5 mg/kg motsvarande 2,5 ml oral suspension per 10 kg kroppsvikt ges som engångsdos.

Matura stadier av lilla leverflundran: 10 mg/kg motsvarande 5 ml oral suspension per 10 kg kroppsvikt, upprepas en gång efter en vecka.


I besättningar med endemiska lungmaskproblem rekommenderas en upprepning av dosen vid våravmaskningen då den larvicida effekten på Dictyocaulus filaria ej är fullständig.

Karenstider

Slakt: 14 dygn. Får inte användas till får som producerar mjölk för humankonsumtion

Överdosering

5 gånger dosen förväntas ej medföra några biverkningar hos friska djur.

Observera

Om en doseringspistol används, iaktta försiktighet för att undvika skador i mun och svalg. Valbazen vet. rekommenderas inte för behandling av akut fascioliasis hos får.

Kvinnor i fruktsam ålder bör iaktta försiktighet vid handhavande av produkten.

Skölj omedelbart med vatten om produkten spillts på huden.

Tvätta händerna efter att produkten använts.

Övrigt

Speciell doseringspistol till Valbazen vet. kan rekvireras från L-G Produkter AB, Sölvesborg, tel. 0456- 82 00 20. Bruksanvisning medföljer förpackningen.

Förvaring

Förvaras vid högst 25° C.

Förpackningsinformation

Oral suspension 19 mg/ml
1000 milliliter flaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av