Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Uniferon

Salfarm Scandinavia

Injektionsvätska, lösning 200 mg Fe3+/ml
(Mörkbrun, kolloidal lösning)

Järn, parenterale preparat hos svin, får, nöt och hund

Djurslag:
  • Får
  • Hund
  • Nötkreatur
  • Svin
Aktiv substans:
ATC-kod: QB03AC
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2014-03-07.

Innehåll

1 ml innehåller: Kolloidalt komplex av hydrerat dextran och järn-(III)-hydroxid motsvarande järn 200 mg. Fenol 5 mg, vatten för injektionsvätskor till 1 ml, natriumhydroxid (pH-reglerare).

Egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Järn, parenterala preparat


Uniferon innehåller en kolloidal lågmolekylär järnförening som genom dess OH-grupp (alkohol) ger en kemiskt mättad förening. Den mättade järnföreningen ger betydligt lägre koncentrationer i blodplasma än de omättade järnföreningarna. Orsaken till detta är inte nedsatt absorption från injektionsstället utan en snabb distribution, som för järnet till depåerna i lever, mjälte och benmärg snabbare, vilket reducerar möjligheten för transferrinerna att mättas. Efter injektion uppnås en snabb stegring i hemoglobinhalt och hematokrivärden. Injektionslösningen är isoton med fysiologiskt pH och kan därför injiceras både subkutant och intramuskulärt utan vävnadsirritation.

Indikationer

Järnbristanemi, profylaktiskt och kurativt hos svin, nötkreatur, får och tikar. Anemi i samband med och som följd av infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot något av innehållsämnena.

Försiktighet

Djur med dålig vitamin E/selenstatus bör ej järnbehandlas innan bristen avhjälpts.

Dräktighet och laktation

Kan användas.

Biverkningar

Järndextran kan i mycket sällsynta fall framkalla fatala reaktioner vid injektion till spädgrisar. Genetiska faktorer samt brist på vitamin E och/eller selen anges som troliga orsaker.

Dosering

Uniferon ges subkutant eller intramuskulärt som engångsdos.

Spädgrisar: Profylaktiskt 1-5 levnadsdagen och kurativt 1 ml per gris.Gödsvin: 1-2 ml. Suggor: 3 ml. Lamm: 1 ml. Får: 2-3 ml. Kalvar: 2-3 ml. Nötkreatur: 5-8 ml. Tikar: 1-2 ml.

Karenstider

Slakt: 0 dygn. Mjölk: 0 dygn.

Interaktioner

Vid samtidig injektion av stora doser D-vitamin (över 50.000 IE till spädgris) och järndextran föreligger risk för kalcifylaxi.

Överdosering

Inga kända reaktioner vid överdosering.

Observera

Inga särskilda varningar finns. Inga särskilda föreskrifter finns.

Hållbarhet

3 år.

Förvaring

Förvaras vid högst 25°C.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 200 mg Fe3+/ml Mörkbrun, kolloidal lösning
10 x 100 milliliter injektionsflaska, receptfri
5 x 100 milliliter injektionsflaska, receptfri, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av