FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Selevitan® vet.

Pharmaxim

Injektionsvätska, lösning 50 mg/ml+0,6 mg/ml
(Klar till opaliserande gul lösning)

För förebyggande och behandling av selen- och/eller E-vitaminbrist hos svin, får och nötkreatur

Djurslag:
  • Får
  • Nötkreatur
  • Svin
Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: QA12CE99
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2011–12–14.

Innehåll

1 ml innehåller: all-rac-α-Tokoferylacetat 50 mg, natriumselenit, motsvarande Se4+ 0,6 mg, sorbinsyra, butylhydroxitoluen, vattenfri citronsyra, natriumhydroxid, makrogolglycerolricinoleat och vatten för injektionsvätskor.

Egenskaper

Selen och vitamin E är båda antioxidanter. Selen är nödvändigt för enzymet glutationperoxidas som förhindrar bildning av skadliga oxid- och hydroxidradikaler. Vitamin E förhindrar effekten av redan bildade reaktiva radikaler genom att sekvestrera dem.


I Selevitan vet. ingår en kombination av vitamin E och selen med synergistisk effekt mot bl a nutritionell muskedegeneration och toxisk leverdystrofi. Brist på selen har visats vara en väsentlig orsak till dessa sjukdomar. Detta framgår också av att frekvensen av muskeldegeneration är hög i områden där fodret håller låga halter av selen. I Sverige och Finland är som regel halten av selen i spannmål och hö så låg att man här löper risk för muskeldegeneration hos främst svin, men även hos kalv och andra djur.

Indikationer

Profylaktiskt och terapeutiskt vid selen- och/eller E-vitaminbrist, t ex muskeldegeneration hos svin, kalv och lamm samt toxisk leverdystrofi hos svin.

Dräktighet och laktation

Kan användas under dräktighet. Kan ges till lakterande djur.

Dosering

Nöt: 10 ml/100 kg kroppsvikt intramuskulärt

Får och svin: 1 ml/10 kg kroppsvikt intramuskulärt


Hela den grupp vari sjukdomsfall konstaterats bör behandlas. Rekommenderade doser är engångsdoser. Vid behov kan doseringen upprepas efter en vecka. Misstänker man fortsatt selen- och/eller E-vitaminbrist kan denna täckas genom att tillföra djuren Selevitan vet. granulat i rekommenderad dosering.

Karenstider

Slakt: Två dagar.

Mjölk: Noll dagar.

Överdosering

Symtom kan ses vid doser över 1 mg/kg av selen. Ostadig gång, onormal kroppsställning, diarré, buksmärta, ökad puls och respiration, skummande nasalt exsudat. Symtomatisk behandling.

Hållbarhet

Hållbarhet efter det att inre förpackningen öppnats första gången: 4 veckor.

Förvaring

Förvaras vid högst 25°C.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 50 mg/ml+0,6 mg/ml Klar till opaliserande gul lösning
100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
6 x 100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av