Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Selevitan® vet.

Receptstatus
Pharmaxim

Injektionsvätska, lösning 50 mg/ml+0,6 mg/ml
(Klar till opaliserande gul lösning)

För förebyggande och behandling av selen- och/eller E-vitaminbrist hos svin, får och nötkreatur

Djurslag:
  • Får
  • Nötkreatur
  • Svin
ATC-kod: QA12CE99
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2011–12–14.

Innehåll

1 ml innehåller: all-rac-α-Tokoferylacetat 50 mg, natriumselenit, motsvarande Se4+ 0,6 mg, sorbinsyra, butylhydroxitoluen, vattenfri citronsyra, natriumhydroxid, makrogolglycerolricinoleat och vatten för injektionsvätskor.

Egenskaper

Selen och vitamin E är båda antioxidanter. Selen är nödvändigt för enzymet glutationperoxidas som förhindrar bildning av skadliga oxid- och hydroxidradikaler. Vitamin E förhindrar effekten av redan bildade reaktiva radikaler genom att sekvestrera dem.


I Selevitan vet. ingår en kombination av vitamin E och selen med synergistisk effekt mot bl a nutritionell muskedegeneration och toxisk leverdystrofi. Brist på selen har visats vara en väsentlig orsak till dessa sjukdomar. Detta framgår också av att frekvensen av muskeldegeneration är hög i områden där fodret håller låga halter av selen. I Sverige och Finland är som regel halten av selen i spannmål och hö så låg att man här löper risk för muskeldegeneration hos främst svin, men även hos kalv och andra djur.

Indikationer

Profylaktiskt och terapeutiskt vid selen- och/eller E-vitaminbrist, t ex muskeldegeneration hos svin, kalv och lamm samt toxisk leverdystrofi hos svin.

Dräktighet och laktation

Kan användas under dräktighet. Kan ges till lakterande djur.

Dosering

Nöt: 10 ml/100 kg kroppsvikt intramuskulärt

Får och svin: 1 ml/10 kg kroppsvikt intramuskulärt


Hela den grupp vari sjukdomsfall konstaterats bör behandlas. Rekommenderade doser är engångsdoser. Vid behov kan doseringen upprepas efter en vecka. Misstänker man fortsatt selen- och/eller E-vitaminbrist kan denna täckas genom att tillföra djuren Selevitan vet. granulat i rekommenderad dosering.

Karenstider

Slakt: Två dagar.

Mjölk: Noll dagar.

Överdosering

Symtom kan ses vid doser över 1 mg/kg av selen. Ostadig gång, onormal kroppsställning, diarré, buksmärta, ökad puls och respiration, skummande nasalt exsudat. Symtomatisk behandling.

Hållbarhet

Hållbarhet efter det att inre förpackningen öppnats första gången: 4 veckor.

Förvaring

Förvaras vid högst 25°C.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 50 mg/ml+0,6 mg/ml Klar till opaliserande gul lösning
100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
6 x 100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av