FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Banminth® vet.

Pharmaxim

Oral pasta 44 %
(Ljusgul)

Anthelmintikum mot rundmask och bandmask

Djurslag:
  • Häst
Aktiv substans:
ATC-kod: QP52AF02
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2015–07–27.

Innehåll

Aktiv substans: Pyrantelembonat 439 mg per g pasta. Hjälpämnen: Sorbitol, natriumalginat, polysorbat, metylparaben E218, propylparaben E216 och renat vatten.

Egenskaper

Pyrantelpamoat tillhör gruppen tetrahydropyrimidiner. Pyrantel är en potent acetylcholin agonist och påverkar den neuromuskulära transmissionen genom att stimulera kolinerga neuroner. Detta resulterar i en utdragen spastisk paralys av masken. Hos bandmask hämmar pyrantel ett antal biologiskt aktiva aminer. Pyrantel har hög aktivitet (>90 % ) mot matura och immatura stadier av stora och små strongylider, spolmask och springmask. Substansen har vidare god effekt mot matura stadier av bandmask.

Pyrantelpamoat är svårlösligt i vatten och absorberas dåligt från tarmkanalen. De små mängder som absorberas (ca 10 %) metaboliseras snabbt och metaboliterna har ingen toxisk potential.

Indikationer

För behandling av adulta infektioner av strongylider (inkl. benzimidazol-resistenta små strongylider), Oxyuris, Parascaris och Anoplocephala perfoliata.

Dräktighet och laktation

Kan ges till dräktiga och lakterande ston.

Biverkningar

Inga kända.

Dosering

Rundmaskar: Normaldos 19 mg pyrantelpamoat per kg kroppsvikt. Innehållet i en spruta räcker till behandling av 600 kg.

Bandmask: Normaldos 38 mg pyrantelpamoat per kg kroppsvikt. Innehållet i en spruta räcker till behandling av 300 kg.

Karenstider

Slakt: 0 dygn

Överdosering

Inga rapporter om biverkningar från utförda försök med högre dosering än normalt föreligger.

Förvaring

Förvaras vid högst 25° C.

Förpackningsinformation

Oral pasta 44 % Ljusgul
26 gram förfylld spruta, receptbelagd
10 x 26 gram förfylld spruta, receptbelagd
10 x 10 x 26 gram förfylld spruta, receptbelagd
2 x 26 gram förfylld spruta, receptbelagd, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av