Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Banminth® vet.

Pharmaxim

Oral pasta 44 %
(Ljusgul)

Anthelmintikum mot rundmask och bandmask

Djurslag:
  • Häst
Aktiv substans:
ATC-kod: QP52AF02
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2015–07–27.

Innehåll

Aktiv substans: Pyrantelembonat 439 mg per g pasta. Hjälpämnen: Sorbitol, natriumalginat, polysorbat, metylparaben E218, propylparaben E216 och renat vatten.

Egenskaper

Pyrantelpamoat tillhör gruppen tetrahydropyrimidiner. Pyrantel är en potent acetylcholin agonist och påverkar den neuromuskulära transmissionen genom att stimulera kolinerga neuroner. Detta resulterar i en utdragen spastisk paralys av masken. Hos bandmask hämmar pyrantel ett antal biologiskt aktiva aminer. Pyrantel har hög aktivitet (>90 % ) mot matura och immatura stadier av stora och små strongylider, spolmask och springmask. Substansen har vidare god effekt mot matura stadier av bandmask.

Pyrantelpamoat är svårlösligt i vatten och absorberas dåligt från tarmkanalen. De små mängder som absorberas (ca 10 %) metaboliseras snabbt och metaboliterna har ingen toxisk potential.

Indikationer

För behandling av adulta infektioner av strongylider (inkl. benzimidazol-resistenta små strongylider), Oxyuris, Parascaris och Anoplocephala perfoliata.

Dräktighet och laktation

Kan ges till dräktiga och lakterande ston.

Biverkningar

Inga kända.

Dosering

Rundmaskar: Normaldos 19 mg pyrantelpamoat per kg kroppsvikt. Innehållet i en spruta räcker till behandling av 600 kg.

Bandmask: Normaldos 38 mg pyrantelpamoat per kg kroppsvikt. Innehållet i en spruta räcker till behandling av 300 kg.

Karenstider

Slakt: 0 dygn

Överdosering

Inga rapporter om biverkningar från utförda försök med högre dosering än normalt föreligger.

Förvaring

Förvaras vid högst 25° C.

Förpackningsinformation

Oral pasta 44 % Ljusgul
26 gram förfylld spruta, receptbelagd
10 x 26 gram förfylld spruta, receptbelagd
10 x 10 x 26 gram förfylld spruta, receptbelagd
2 x 26 gram förfylld spruta, receptbelagd, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av