Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Banminth® vet.

Receptstatus
Pharmaxim

Oral pasta 44 %
(Ljusgul)

Anthelmintikum mot rundmask och bandmask

Djurslag:
  • Häst
Aktiv substans:
ATC-kod: QP52AF02

Välj förpackning

  • Viktig information om bipacksedeln

Avmaskningsmedel mot rundmask och bandmask hos häst

Förpackningar: engångsspruta av plast 1 x 26 g, 2 x 26 g, 10 x 26 g, 10 x 10 x 26 g.

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Zoetis Finland Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki/Helsingfors

Finland

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Banminth vet. 44% oral pasta

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Verksamt ämne: Pyrantelembonat 439 mg per g pasta

Övrigt: Polysorbat, sorbitol, natriumalginat, renat vatten, konserveringsmedlen propylparaben E 216 och metylparaben E 218.

4. INDIKATION(ER)

Avmaskningsmedel mot rundmaskar (dvs stora och små blodmaskar, spolmask, piskmask) samt mot bandmask.

Dräktighet och digivning

Kan ges till dräktiga och digivande ston och unga föl.

6. BIVERKNINGAR

Inga biverkningar förväntas vid normal användning av produkten.

7. DJURSLAG

Häst

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Följ alltid veterinärens dosering.

Varje dosspruta är graderad med 150 kg's intervall och räcker således till en vanlig avmaskning av 600 kg häst mot rundmaskar (t ex små blodmaskar).
Vid avmaskning mot bandmask skall dubbel mängd Banminth vet. ges, och varje spruta räcker då till 300 kg häst.


Doseringstabell

Avmaskning mot rundmask

Hästens vikt

Avmaskning mot bandmask

Ställ ringen på 150 kg

150 kg

Ställ ringen på 300 kg

Ställ ringen på 300 kg

300 kg

Ge en hel spruta

Ge en hel spruta

600 kg

Ge två sprutor

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Den rekommenderade dosen skall ges i en fodergiva.

Banminth vet. pasta skall ges i munnen åt häst. Sprutan är graderad med 150 kg's intervall, som gäller vid behandling mot rundmaskar (t ex små blodmaskar). Ställ in doseringsringen på aktuell kroppsvikt. Vid behandling mot bandmask skall doserings-ringen ställas in på den dubbla kroppsvikten. Tag därefter bort skyddshuven från sprutspetsen. För in sprutans pip i mungipan mot tungans bakre del och tryck ut önskad mängd pasta.

10. KARENSTIDER

Slakt: 0 dygn.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25° C.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Läkemedlet skall förbrukas före utgångsdatum på förpackningen.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2014–10–06

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Information lämnas av

Pharmaxim AB

Stenbrovägen 32

253 68 Helsingborg

tel. 042 - 38 54 50

Hitta direkt i texten
Av