FASS logotyp
Receptfri

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Droncit® vet.

Vetoquinol

Tablett 50 mg
(vit, plan med skåra, Ø 13 mm)

Anthelmintikum mot bandmask hos katt och hund

Djurslag:
  • Hund
  • Katt
Aktiv substans:
ATC-kod: QP52AA01
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2020-12-17.

Innehåll

1 tablett innehåller: Prazikvantel 50 mg, vattenfri laktos, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, povidon, natriumlaurilsulfat, magensiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid.

Egenskaper

Droncit vet. är ett anthelmintikum innehållande prazikvantel, som tillhör gruppen isokinolin-pyrazinderivat. Prazikvantel är mycket svårlösligt i vatten (0,4 mg/ml), lösligt i alkohol och lättlösligt i kloroform och dimetylsulfoxid.


Prazikvantel absorberas snabbt via parasitens yta och fördelas jämnt i parasiten. In vivo och in vitro sker en snabb allvarlig skada av parasitens ytterhölje, vilket resulterar i sammandragning och förlamning av parasiten. Bakgrunden till denna snabba reaktion är speciellt förändringen i Ca2+-permeabiliteten i parasitens membran utlöst av prazikvantel varav följer en störning i parasitens metabolism


Prazikvantel har vid normaldosering hög antiparasitär aktivitet (>90 %) mot alla intestinala stadier av bandmaskar, utom Diphyllobotrium, hos hund och katt. Vid ökad dos (8 x normaldos) erhålles även effekt på samtliga intestinala stadier av Diphyllobotrium.


Maximal serumkoncentration efter terapeutisk dos 5 mg/kg kroppsvikt uppnås efter ½-1 timme. Halveringstiden i plasma är ca 40 minuter hos hund och 70 % av den aktiva substansen är bunden till plasmaproteiner.

Prazikvantel fördelas i alla organ men ackumuleras ej i vävnader. Prazikvantel passerar över till foster endast i mycket ringa grad. Substansen metaboliseras snabbt genom konjugering med glukuron- och svavelsyra. Tillförd dos utsöndras till ca 80 % inom 24 timmar, huvudsakligen via urin (2/3) och resterande via faeces.

Indikationer

För behandling av bandmask hos katt och hund orsakad av: Taenia, Echinococcus, Multiceps, Dipylidium, Joyeuxiella, Diphyllobotrium och Mesocestoides.

Kontraindikationer

Inga kända.

Försiktighet

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Inga speciella åtgärder behöver iakttagas.

Dräktighet och laktation

Kan administreras under dräktighet och digivning.

Biverkningar

Inga kända.

Dosering

Normaldos mot bandmask utom Diphyllobotrium: engångsdos 5 mg/kg (en tablett/10 kg)


Doseringstabell:

Djurets vikt

Antal tabletter

< 5 kg

½

5 – 10 kg

1

11 – 20 kg

2

21 – 30 kg

3

31 – 40 kg

4

41 – 50 kg

5

51 – 60 kg

6

Diphyllobotrium: engångsdos 40 mg/kg (8 tabletter/10 kg). Denna parasit kan finnas i rå insjöfisk.


Om djuret smittas på nytt, upprepas behandlingen.


Droncit vet. kan ges direkt eller inblandat i foder.

Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

Inga kända.

Överdosering

Vid kraftig överdosering kan kräkningar förekomma.

Observera

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur


Inga speciella föreskrifter behöver iakttagas.

Hållbarhet

5 år.

Förvaring

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förpackningsinformation

Tablett 50 mg (vit, plan med skåra, Ø 13 mm)
2 styck blister, receptfri
20 styck blister, receptfri

Hitta direkt i texten
Av