FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Selevitan® vet.

Pharmaxim

Granulat 30 mg/g+0,6 mg/g
(Nästan vitt kornigt pulver)

För förebyggande och behandling av selen- och/eller E-vitaminbrist hos svin, får, nötkreatur och häst

Djurslag:
  • Får
  • Häst
  • Nötkreatur
  • Svin
ATC-kod: QA12CE99
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2011–12–14.

Innehåll

1 g granulat innehåller: all-rac-α-Tokoferylacetat 30 mg, natriumselenit, motsvarande Se4+ 0,6 mg, renat vatten, butylhydroxitoluen, vattenfri citronsyra, sackaros, majsstärkelse och kopovidon.

Egenskaper

Selen och vitamin E är båda antioxidanter. Selen är nödvändigt för enzymet glutationperoxidas som förhindrar bildning av skadliga oxid- och hydroxidradikaler. Vitamin E förhindrar effekten av redan bildade reaktiva radikaler genom att sekvestrera dem.


I Selevitan vet. ingår en kombination av vitamin E och selen med synergistisk effekt mot bl a nutritionell muskedegeneration och toxisk leverdystrofi. Brist på selen har visats vara en väsentlig orsak till dessa sjukdomar. Detta framgår också av att frekvensen av muskeldegeneration är hög i områden där fodret håller låga halter av selen. I Sverige och Finland är som regel halten av selen i spannmål och hö så låg att man här löper risk för muskeldegeneration hos främst svin, men även hos kalv och andra djur.

Selen som natriumselenit absorberas med god biotillgänglighet (60-95%) hos enkelmagade djur och yngre idisslare. Utsöndringen sker hos dessa via njurarna.Hos idisslare med utvecklad våmflora kan denna reducera selenit givet peroralt.

Indikationer

Receptfri förpackning 500 g:

I förebyggande syfte mot selen-/E-vitaminrelaterade bristsjukdomar hos häst, nötkreatur, får och svin, främst hos moderdjur och växande djur i de fall foderstaten till stor del utgörs av foder utan annan selen/E-vitamintillsats.


Receptbelagda förpackningar 1250 g och 4000 g:

Profylaktiskt och terapeutiskt vid selen- och/eller E vitaminbrist, t ex muskeldegeneration hos svin, kalv och lamm samt toxisk leverdystrofi hos svin.

Dräktighet och laktation

Kan användas under dräktighet. Kan ges till lakterande djur.

Dosering

Selevitan vet. är ett granulat som skall ges till djuret inblandat i fodret. 25 g granulat (1 doseringsmått) per 250 kg levande vikt 1-2 gånger per månad vid såväl terapeutisk som profylaktisk behandling.


Doseringsexempel:

Sugga

1 dosmått

Slaktsvin 50 kg

1 dosmått per 5 grisar

Tacka ca 75 kg

1 dosmått per 3 tackor

Lamm ca 30 kg

1 dosmått per 8 lamm

Kalv ca 125 kg

1 dosmått per 2 kalvar

Häst 500 kg

2 dosmått

Förpackning 500 g räcker till ca 5 000 kg levande vikt.

Förpackning 1 250 g räcker till ca 12 500 kg levande vikt.

Förpackning 4 000 g räcker till ca 40 000 kg levande vikt.

Karenstider

Noll dagar.

Överdosering

Symtom kan ses vid doser över 1 mg/kg av selen. Ostadig gång, onormal kroppsställning, diarré, buksmärta, ökad puls och respiration, skummande nasalt exsudat. Symtomatisk behandling.

Övrigt

Doseringsmått som rymmer 25 g medföljer varje förpackning.

Förvaring

Förvaras vid högst 25°C.

Förpackningsinformation

Granulat 30 mg/g+0,6 mg/g Nästan vitt kornigt pulver
500 gram burk, receptfri
1250 gram plastburk, receptbelagd
4000 gram burk, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av