FASS logotyp
Receptfri

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Banminth® vet.

Pharmaxim

Oral pasta 2,2 %
(gul)

Anthelmintikum mot rundmask

Djurslag:
  • Hund
Aktiv substans:
ATC-kod: QP52AF02
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2015-07-27.

Innehåll

Aktiv substans: Pyrantelembonat 22 mg per g pasta. Hjälpämnen: Kiseldioxid, propylparaben E216, methylparaben E218, sorbitol, natriumalginat och renat vatten.

Egenskaper

Pyrantelpamoat tillhör gruppen tetrahydropyrimidiner. Pyrantel är en potent acetylcholin agonist och påverkar den neuromuskulära transmissionen genom att stimulera kolinerga neuroner. Detta resulterar i en utdragen spastisk paralys av masken. Vid rekommenderad dos har pyrantelpamoat > 90 % effekt mot spolmask och hakmask hos hund. Pyrantel har effekt mot följande parasiter hos hund:

Toxocara canis, Toxascaris leonina, Ancylostoma spp och Uncinaria stenocephala.

Pyrantelpamoat är relativt olösligt och absorberas endast till ringa del från tarmkanalen. Den lilla mängd som absorberas metaboliseras snabbt och metaboliterna har ingen toxisk potential.

Indikationer

För behandling av spolmask och hakmask i tarmen hos hund. (T. canis, T. leonina, Ancylostoma spp. och Uncinaria stenocephala).

Dräktighet och laktation

Kan ges till dräktiga och digivande tikar.

Biverkningar

Inga kända.

Dosering

Normaldosen är 14 mg pyrantelpamoat per kg kroppsvikt motsvarande en 2 cm lång sträng (avser tuberna), vilket motsvarar 0,67 g pasta. Varje delstreck på sprutan (16 g) räcker till 2 kg kroppsvikt. Tub om 10 g och 24 g räcker för behandling av upp till 15 kg respektive 36 kg kroppsvikt. 16 g spruta räcker till 24 kg. Vid konstaterad förekomst av spolmask kan behandlingen behöva upprepas efter ca 14 dagar.

Karenstider

Ej avsett för livsmedelsproducerande djur.

Överdosering

Inga rapporter om biverkningar från utförda försök med högre dosering än normalt föreligger.

Förvaring

Förvaras vid högst 25° C.

Förpackningsinformation

Oral pasta 2,2 % (gul)
24 gram tub, receptfri
10 gram tub, receptfri, tillhandahålls ej
10 x 24 gram tub, receptfri, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av