FASS logotyp
Receptfri

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Banminth® vet.

Pharmaxim

Oral pasta 2,2 %
(gul)

Anthelmintikum mot rundmask

Djurslag:
  • Hund
Aktiv substans:
ATC-kod: QP52AF02
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2022-06-01.

Innehåll

1 g pasta innehåller pyrantelembonat 22 mgKiseldioxid

Propylparaben E216

Methylparaben E218

Sorbitol

Natriumalginat

Renat vatten

Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Pyrantelembonat tillhör gruppen tetrahydropyrimidiner. Pyrantel är en potent acetylcholin agonist och påverkar den neuromuskulära transmissionen genom att stimulera kolinerga neuroner. Detta resulterar i en utdragen spastisk paralys av masken. Vid rekommenderad dos har pyrantelembonat > 90 % effekt mot spolmask och hakmask hos hund. Pyrantel har effekt mot följande parasiter hos hund:

Toxocara canis, Toxascaris leonina, Ancylostoma spp och Uncinaria stenocephala.


Farmakokinetiska egenskaper

Pyrantelembonat är relativt olösligt och absorberas endast till ringa del från tarmkanalen.

Den lilla mängd som absorberas metaboliseras snabbt och metaboliterna har ingen toxisk potential.

Indikationer

För behandling av spolmask och hakmask i tarmen hos hund.

(T. canis, T. leonina, Ancylostoma spp och Uncinaria stenocephala).

Kontraindikationer

Inga.

Försiktighet

Ej relevant.

Dräktighet och laktation

Kan användas under dräktighet och laktation.

Biverkningar

Inga kända.

Dosering

Dos och administreringssätt

Dosering

Normaldosen är 14 mg pyrantelembonat per kg kroppsvikt.

Hunden bör vägas före behandling för att undvika underdosering.


Tub

Ge en 2 cm lång sträng (vilket motsvarar 0,67 g pasta) per kg kroppsvikt.

Tub om 10 g och 24 g räcker för behandling av upp till 15 kg respektive 36 kg kroppsvikt.

Vid konstaterad förekomst av spolmask kan behandlingen behöva upprepas efter ca 14 dagar.

Administreringssätt

Tub

Pastan har god smaklighet och ska ges inblandad i fodret, men inte i större mängd än att hunden äter upp allt vid ett tillfälle. Till diande valpar kan pastan ges direkt i munnen.Blandbarhet

Inga kända.

Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

Inga kända.

Överdosering

Inga rapporter om biverkningar från utförda försök med högre dosering än normalt föreligger.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Ej relevant

Hållbarhet

Tub om 10 g och 24 g: 5 år.

Förvaring

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.


Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använda veterinärmedicinska läkemedel och avfall

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Oral pasta 2,2 % (gul)
24 gram tub, receptfri
10 gram tub, receptfri, tillhandahålls ej
10 x 24 gram tub, receptfri, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av