Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Fucidin®

LEO Pharma

Salvkompress 30 mg/dm2
Avregistreringsdatum: 2018-12-31 (Tillhandahålls ej) (Kompress (10×10 cm) indränkt med benvit, tjockflytande salva. )

Stafylokockantibiotikum

Djurslag:
  • Hund
  • Katt
ATC-kod: QD09AA02
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass Vet-text

Texten nedan gäller för:
Fucidin® salva 2 %; salvkompress 30 mg/dm2

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresume: 2010-04-28.

Innehåll

Kompresser indränkta med Fucidin 2% salva motsvarande natriumfusidat 30 mg/dm2.


1 g Fucidin 2% salva innehåller: Natriumfusidat 20 mg, cetylalkohol, ­ullfett, flytande paraffin, vitt vaselin.

Egenskaper

Kompresserna, som är impregnerade med Fucidin salva, består av ren bomull utan appretur. Varje kompress ligger mellan två pergamynpapper, som förhindrar kompresserna att häfta vid varandra. Pergamynpapperen är något bredare än själva kompressen och kan avlägsnas utan att kompressen vidröres.

Fucidin utövar antibakteriell effekt via hämning av bakteriernas proteinsyntes. Salvan har specifik effekt framför allt på stafylokocker men vid lokal behandling uppnås även terapevtiska koncentrationer mot bl.a. streptokocker. Fucidin har mycket god penetrationsförmåga och kan således tränga igenom intakt hud.

Indikationer

Salvkompresser: Brännskador och andra sår i huden som täckes med bandage. Vid bandagering av furunkulos.


Salva: Pyodermier orsakade av Staph. aureus, t.ex. abcesser, furunkulos, dermatit och andra infekterade sår hos hund och katt.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet ­eller mot något hjälpämne.

Dräktighet och laktation

Inga kända risker vid användning.

Biverkningar


Vanliga (1/10 - 1/100)

Allmänna: Sveda, irritation.


Sällsynta
(1/1000 - 1/10000)

Hud: Exantem.


Dosering

Salvkompresser

Kompressen lägges på såret och täckes med lämpligt förband. På starkt vätskande sårytor bör kompressen bytas varje dag, i övrigt kan intervallet mellan bytena vara längre. Behandlingen bör pågå i minst 7 dagar.
Kompresserna kan lätt klippas i önskad storlek.


Salva

Salvan påstrykes 2–3 gånger per dygn. Om ett skyddande förband anlägges, är en applicering dagligen tillräcklig. I sticksår och andra djupa hudaffektioner bör salvan försiktigt pressas in.

Vid behandling av svårartad furunkulos rekommenderas systembehandling i kombination med lokalbehandling. Efter seponering av ­Fucidin peroralt bör behandlingen med salva fortsätta ytterligare en vecka.

Observera

Kompresser eller salva bör ej användas i ögonregionen på grund av en viss lokalirriterande effekt av natriumfusidat.

Förvaring

Förvaras vid högst 25ºC.

Förpackningsinformation

Salva 2 % Benvit tjockflytande salva utan någon speciell doft.
15 gram tub, receptbelagd
30 gram tub, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
Salvkompress 30 mg/dm2 Kompress (10×10 cm) indränkt med benvit, tjockflytande salva.
10 styck påse, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
10 x 10 styck påse, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av