FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Ultrasan vet.

Pharmaxim

Injektionsvätska, lösning
(Klar gul lösning)

Vitaminerna A, D2 och E i jordnötolja

Djurslag:
  • Får
  • Hund
  • Häst
  • Nötkreatur
  • Svin
ATC-kod: QA11JA
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2014–02–12.

Innehåll

1 ml innehåller: Retinolpalmitat motsvarande 100 000 IE vitamin A , 50 000 IE ergokalciferol (vitamin D2) , 100 mg all-rac-α-Tokoferylacetat (vitamin E) , etylgallat, vattenfri etanol och raffinerad jordnötolja.

Egenskaper

Vid intramuskulär injektion erhålles en lokal upplagring av vitaminerna på injektionsstället.

Indikationer

Vid tillstånd av brist på vitaminerna A, D3 och E där tillförsel via fodret är otillräckligt.

Kontraindikationer

Använd inte vid överkänslighet mot aktiva substanser, eller mot några hjälpämnen.

Dräktighet och laktation

Kan användas under dräktighet och laktation.

Dosering

Ultrasan vet. injiceras djupt intramuskulärt.

Djurslag

Dos

Kor

5 - 15 ml

Kalvar

2 - 5 ml

Får och lamm

1 - 3 ml

Suggor och gyltor

5 - 10 ml

Slaktsvin 25 - 120 kg

5 ml

Smågrisar under 25 kg

1 - 2 ml

Häst

5 - 10 ml

Unghäst

10 ml

Föl

5 ml

Hund

0,5 - 1 ml

Behandlingen kan upprepas vid behov.

Karenstider

Slakt: 28 dygn

Mjölk: noll dygn

Interaktioner

Vid samtidig injektion till spädgris av stora doser vitamin D (över 50 000 IE) och järndextran föreligger risk för kalcifylaxi.

Övrigt

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förvaring

Förvaras vid högst 15°C. Kan förvaras i kylskåp (2°C - 8°C), men vid förvaring under 10°C stelnar oljan. Den blir dock snabbt flytande igen vid rumstemperatur.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning Klar gul lösning
100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd
6 x 100 milliliter injektionsflaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av