FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Vamin 9 g N/l elektrolytfri

Pharmacia Sverige AB

INFUSIONSVÄTSKA
Avregistreringsdatum: 1995-07-01 (Tillhandahålls ej)

ATC-kod: B05BA01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.