FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Intramin novum

Astra Läkemedel AB

INFUSIONSLÖSNING
Avregistreringsdatum: 1975-01-01 (Tillhandahålls ej)

ATC-kod: B05BA01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.