FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Wellvone

Glaxo Wellcome AB

TABLETTER 250 mg
Avregistreringsdatum: 1998-07-31 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: P01AX06
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Produktresumé

Produktresumé saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.