FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Isoflurane Medeva Europe

Celltech Pharma Europe Ltd

Inhalationsånga, vätska
Avregistreringsdatum: 2003-12-31 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: N01AB06
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.