FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Novamix

Pharmalink

INFUSIONSVÄTSKA, EMULSION
Avregistreringsdatum: 2001-01-31 (Tillhandahålls ej)

ATC-kod: B05BA10
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.