FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Daktacort

Medartuum AB

KRÄM
Avregistreringsdatum: 2002-06-30 (Tillhandahålls ej)

Aktiva substanser:
ATC-kod: D01AC52
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Fass-text saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.